Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
OTWIERAMY KLASĘ PŁYWACKĄ!!
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
prace plastyczne kreska
Koło Historyczne
Koło Historyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
szkola średnia

Rekrutacja do szkół średnich

AAA

KROK 1 - Wybór szkoły - od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r.


1. W przypadku wyboru szkoły w województwie małopolskim uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres:


https://malopolska.edu.com.pl/


Kandydaci logują się do systemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.

Na podanej stronie znajduje się film instruktażowy dotyczący rekrutacji.


2. W przypadku wyboru szkoły w Krakowie uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres:


https://krakow.e-omikron.pl


Kandydaci rejestrują się w systemie z wykorzystaniem numeru PESEL, a następnie logują się do systemu.


3. W przypadku wyboru szkoły w województwie śląskim uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres:


https://slaskie.edu.com.pl/


Kandydaci rejestrują się w systemie z wykorzystaniem numeru PESEL, a następnie logują się do systemu.KROK 2 - Składanie wniosków - od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r.


Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji lub wypełniają odręcznie formularz wniosku pobrany z systemu rekrutacyjnego lub uzyskany w szkołach, które korzystają z systemu.

Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru [i] (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku).

[i] Szkoła pierwszego wyboru to szkoła, która została wskazana jako pierwsza na liście wyborów.
KROK 3 - Składanie dokumentów - od 21 do 25 czerwca 2019r.

Rodzice/ kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, które składają w szkole pierwszego wyboru. Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku, a w przypadku zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.


KROK 4 - Lista zakwalifikowanych kandydatów - 28 czerwca 2019r.


Szkoły ponadpodstawowe podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.


KROK 5 - Uzupełnienie dokumentów - do 9 lipca 2019r.


Dotyczy kandydatów, którzy na wcześniejszym etapie nie złożyli oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Składanie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu i potwierdzenie tym woli nauki w danej szkole.


KROK 6 - Lista przyjętych kandydatów - 10 lipca 2019r.


Szkoły ponadpodstawowe podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.