Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
REGULAMIN PRACY SZKOŁY W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W POLSCE.
Przedstawiamy regulamin pracy naszej Szkoły w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce. Liczymy na Państwa wyrozumiałość, zrozumienie naszej troski o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników szkoły, a także prosimy o pomoc w motywowaniu dzieci do przestrzegania wszystkich procedur.

Regulamin do pobrania w załączniku poniżej:
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
prace plastyczne kreska
Koło Historyczne
kreska regulaminy
Koło biologiczne
Koło biologiczne
kreska kolo biologiczne
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
Zrzut ekranu 2020 09 14 o 07.57.02

Regulamin korzystania z karty szkolnej

AAA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ANDRYCHOWIE

§1

1. Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A.

2. Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Karty uprawniające do wejścia i wyjścia z budynku szkoły, zostały wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do ewidencjonowania czasu pobytu ucznia w szkole.

3. Na terenie placówki znajdują się czytniki kart, do których użytkownik zbliża kartę w momencie wejścia/wyjścia:
  1. dla nauczycieli i pracowników szkoły udostępnione są czytniki przy bramie głównej, wejściu od strony hali sportowej oraz przy pokoju nauczycielskim;

  2. dla uczniów udostępniony jest czytnik przy bramie głównej.

4. Karty uczniowskie zakodowane są zgodnie z przyjętym na dane półrocze harmonogramem

(załącznik 2).

5. Podczas zajęć dodatkowych (kół, zajęć zdw i innych) odbywających się od godziny 7.10 bramę główną otwiera uczniom nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

6. Kartę nieodpłatnie otrzymują wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

7. Karty uczniowskie są numerowane. Uczniowie podpisują swoją kartę.

8. Wejście do szkoły osobom nieposiadającym kart (rodzicom, gościom) umożliwiają pracownicy szkoły poprzez zainstalowany domofon.

§ 2

1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Zgubienie lub zniszczenie karty wiąże się z koniecznością opłaty w wysokości 10 zł.

2. Karta wydawana jest uczniowi na czas trwania cyklu kształcenia w szkole. Po upływie tego okresu następuje dezaktywowanie karty przez administratora systemu.

3. W okresie świąt, ferii zimowych i letnich oraz innych przerw w nauce karty są nieaktywne.

4. Karta nie może być udostępniana nieuprawnionym osobom. Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

§ 3


1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2020 r. do odwołania.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest u wychowawcy oraz na gazetkach: Samorządu Uczniowskiego i w szatni szkolnej.

3. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców z niniejszym regulaminem.

§ 4

1. Wzór obowiązującej Karty Szkolnej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Za kodowanie, aktywowanie i dezaktywowanie kart odpowiada administrator systemu.