Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Programy nauczania

AAA

Szkolny zestaw programów obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie w roku szkolnym 2018/2019
LP.

PRZEDMIOT

NAZWA PROGRAMU

AUTORZY PROGRAMU

1.

Język polski

kl. VI

,,Między nami’’. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

2.

Język polski

kl. IV, V, VII, VIII

“Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

J. Piasta-Siechowicz

A. Łuczak

A. Murdzek

E. Prylińska

3.

J. angielski

kl. I, II

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 1-3 zgodny z Podstawą programową, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017.

Ilona Struzińska

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro

Ewa Piotrowska

Anna Sikora

4.

Język angielski

kl. III

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego dla edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny. klasy I-III szkoły podstawowej

Małgorzata Szpotowicz

Małgorzata Szulc-Kurpawska

5.

Język angielski

kl. IV, V

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017, dla drugiego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa klasy IV-VIII)

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

6.

Język angielski

kl. VI

Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny

Melania Ellis

Anna Rak

7.

Język angielski

kl. VII, VIII

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017, dla klas VII-VIII szkoły podstawowej(na okres przejściowy: lata szkolne 2017/2018 - 2020/2021)

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

8.

Język niemiecki

kl. VI

Program nauczania języka obcego w klasach I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej

Sylwia Rapacka

Katarzyna Wójcik

9.

Język niemiecki

kl. VII, VIII

Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII szkoły podstawowej

Paweł Piszczatowski

10.

Język niemiecki

kl. VII B

Program autorski: “Program nauczania języka niemieckiego dla klasy siódmej językowej ”Mit Projekt Deutsch lernen”

A. Gieruszczak

11.

Historia i społeczeństwo

kl. VI

„Wczoraj i dziś”- program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Tomasz Maćkowski

12.

Historia

kl. IV, V, VII, VIII

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej “Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

13.

Wiedza o społeczeństwie

kl. VIII

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej”Dziś i jutro”

Barbara Furman

14.

Przyroda

kl. VI

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej „Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko

15.

Przyroda

kl. IV

Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

Jolanta Golanko

16.

Biologia

kl. V, VII, VIII

Program nauczania biologii “Puls życia”

w klasach V-VIII

Anna Zdzienicka

17.

Geografia

kl. V, VII, VIII

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej - “Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

18.

Matematyka

klasy VI

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego „Matematyka z plusem”

M. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

19.

Matematyka

kl. IV, V, VII, VIII

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki dla klas 4-8 zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

20.

Fizyka

kl. VII,VIII

Świat fizyki - program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej

Barbara Sagnowska

21.

Chemia

kl. VII, VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

M. Kubik

M. Litwin

22.

Wychowanie fizyczne

Program pracy w klasie sportowej o profilu piłki nożnej kl. IV-VIII

Artur Adamus

23.

Wychowanie fizyczne

Program pracy w klasie sportowej o profilu piłka siatkowa kl. IV-VI

Ewa Bury

Marcin Cieluch

24.

Wychowanie fizyczne

Program pracy w klasie sportowej o profilu piłka siatkowa w klasach VII - VIII

Marcin Cieluch

25.

“Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej”

Program dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowymi zasadami oceniania


Krzysztof Warchoł

26.

Zajęcia techniczne

kl. VI

“Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

27.

Technika

kl. IV, V

“Jak to działa” - program nauczania techniki w szkole podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

28.

Zajęcia komputerowe

kl. VI

Program nauczania „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV-VI”

Grażyna Koba

29.

Informatyka

kl. IV, V

Program nauczania “Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej klasy IV-VI

Grażyna Koba

30.

Informatyka

kl. VII, VIII

Program nauczania “Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej klasy VII-VIII

Grażyna Koba

31.

Plastyka

kl. VI

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI “Do dzieła”

J. Lukas

K. Onak

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

32.

Plastyka

kl. IV, V, VII

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Beata Mikulik

33.

Muzyka kl. VI

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

34.

Muzyka

kl. IV, V, VII

Muzyka. Program nauczania muzyki w klasach 4-7

Justyna Górska-Guzik

35.

Religia

klasy I-III


„W rodzinie dzieci Bożych”

dr Tadeusz Śmiech

E. Kondrak

B. Nosek

36.

Religia

klasy IV, V, VI

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

37.

Religia

kl. VII, VIII

“Kim chcę być jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

K. Mielnicki

E. Kondrak


38.

Edukacja wczesnoszkolna

kl. IIIc

Program edukacji wczesnoszkolnej

J. Ogińska

J. Chmielewska

M. Ziąbka

U. Andrzejczak

E. Antosik

B. Balcerek

B. Białkowska

39.

Edukacja wczesnoszkolna

kl. III autystyczna

Doświadczenie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program dla I etapu kształcenia.

Marzena Kędra

40.

Edukacja wczesnoszkolna

kl. I, II

Program nauczania - uczenia się dla I etapu kształcenia - edukacji wczesnoszkolnej “Elementarz odkrywców”

Teresa Janicka Panek

41.

Świetlica

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie,

w uzgodnieniu przez Radę Pedagogiczną

43.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. IV

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej


Teresa Król

44.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. V

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej

Teresa Król

45.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VI

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej

Teresa Król

46.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VII

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Teresa Król

47.

Wychowanie do życia w rodzinie

kl. VIII

“Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej

Teresa Król

48.

Doradztwo zawodowe

kl. VII, VIII


Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie


Kinga Wójcik

49.

Edukacja dla bezpieczeństwa

kl. VIII

Program nauczania “Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8”

Bogusława Breitkopf

50.

Program Pracy Wychowawczo- Profilaktycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie

uchwalony przez Radę Rodziców

w uzgodnieniu przez Radę Pedagogiczną

51.

Program terapii plastycznej dla dzieci wymagających szczególnej opieki

K. Kołaczek, E. Sasak

52.

Projekt edukacji ekologicznej na poziomie szkoły podstawowej w klasach IV-VI

„Rzeka i jej rola w życiu człowieka”

J. Zieliński

53.

„ Z Jasiem i Małgosią w szkole, na wycieczce” edukacja zdrowotna z elementami ekologii

D. Harańczyk

54.

Program edukacji komunikacyjnej

„Bezpiecznie na drodze”

M. Kubień, T. Suchanek

55.

Edukacja ekologiczna

Edukacja Ekologiczna dla klas I-III

“Zostań przyjacielem Ziemi”


M. Nowak-Kowalska R. Prus

56.

“Magia szachów” - szachy w edukacji wczesnoszkolnej

kl. I, II, III

M. Nowak-Kowalska, R. Prus

57.

“Kolorowa świetlica”

Program zajęć plastycznych dla uczestników zajęć świetlicowych

A. Puto

58.

"Autorski program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej"

A. Kania

59.

Autorski program koła plastycznego “Na ścieżkach sztuki”

L. Siwek

60.

Autorski program muzyki “Program zajęć szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego”

A. Kowina