Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska rodzice
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK 2017
kreska 1%
1%
kreska bip
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
DSC 5822

Pracujemy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dysfunkcji.

AAA

Pracujemy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dysfunkcji poprzez:


  • metody: Biofeedback, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, symultaniczno - sekwencyjne prof. J. Cieszyńskiej, G. Domana, “Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, gimnastyki Hoppe, N.C.Kepharta, aktywności Knillów, gimnastyki mózgu P. Dennisona, muzykoterapii i relaksacji, dogoterapii i hipoterapii,

  • program językowy MAKATON i elementy terapii behawioralnej - obejmujący dzieci ze spektrum autyzmu,

  • współpracę ze specjalistami z zakresu oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki,

  • realizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej w zakresie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, rewalidacyjnych ogólnorozwojowych i logopedycznych oraz rehabilitacji ruchowej,

  • wyjazdy integracyjne do zoo, Figloparku, Magicznej Osady,

  • zajęcia terapii plastycznej

  • udział uczniów niepełnosprawnych w Festiwalu “Andrychowska Zaczarowana Piosenka” i Festiwalu Anny Dymnej “Zaczarowana Piosenka,”

  • udział w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych,

  • udział w konkursach plastycznych dla dzieci niepełnosprawnych