Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
REGULAMIN PRACY SZKOŁY W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W POLSCE.
Przedstawiamy regulamin pracy naszej Szkoły w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce. Liczymy na Państwa wyrozumiałość, zrozumienie naszej troski o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników szkoły, a także prosimy o pomoc w motywowaniu dzieci do przestrzegania wszystkich procedur.

Regulamin do pobrania w załączniku poniżej:

AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
prace plastyczne kreska
Koło Historyczne
kreska regulaminy
Koło biologiczne
Koło biologiczne
kreska kolo biologiczne
Mistrz czytelnictwa
Mistrz czytelnictwa
kreska mistrz
Magia muzyki
Magia muzyki
kreska magia muzyki
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Plan pracy świetlicy 2020/2021

AAA

PLAN PRACY

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK 2020/2021


OGÓLNE ZAŁOŻENIA

DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Zadaniem świetlicy szkolnej jest sprawowanie opieki nad dziećmi oraz
ich żywienie. Stałą opieką objęto uczniów z klas I – III, natomiast opieką doraźną kilku uczniów klas IV – VI (dzieci dojeżdżające do szkoły, dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii). Zajęcia prowadzone są na zmianę przez czterech wychowawców w godzinach od 6.50 – 16.20. W tym roku szkolnym zajęcia w świetlicy odbywają się dla rannej grupy w jednej sali, a popołudniu w dwóch.

Wyposażenie świetlicy w sprzęt meblowy i pomoce dydaktyczne jest dostateczne. Celem pracy świetlicy jest takie zorganizowanie czasu dzieciom, aby w trakcie przebywania w niej mogły uczestniczyć w zabawach i zajęciach dydaktycznych
oraz odrabiać zadania domowe. Szczególnie ważnym aspektem opieki są zajęcia ruchowe, które o ile pozwala na to aura, są prowadzone poza budynkiem szkoły.


GŁÓWNE KIERUNKI PRACY ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2020/2021


 1. Troska o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka . Kształtowanie nawyków
  w zakresie higieny i kultury życia codziennego :

 • organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom przed i po lekcjach
  ( zajęcia sportowo – rekreacyjne ),

 • troska o prawidłową postawę ciała,

 • dbanie o czystość i estetykę sali,

 • dbanie o czystość osobistą oraz kulturalne spożywanie posiłków,

 • wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia, uzmysławianie potrzeby zdrowego odżywiania i dbania o kondycję fizyczną,

 • motywowanie do cichej zabawy,

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy,

 • stwarzanie sytuacji i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,

 • mobilizowanie uczniów klas II-V do współpracy z pierwszakami i pomocy –kształtowanie postaw opiekuńczych.


 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień :

 • popularyzacja wystaw wytworów dziecięcych (galeria prac w świetlicy, na korytarzu),

 • prowadzenie różnych form działalności dziecięcej,

 • prowadzenie zajęć wg ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem tematyki miesiąca,

 • prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych, wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych, wykorzystywanie podkładów muzycznych.


 1. Pomoc dzieciom w opanowaniu materiału z danej klasy i rozwijanie sprawności umysłowej :

 • pomoc w odrabianiu zadań domowych,

 • otoczenie opieką dzieci słabszych w nauce,

 • prowadzenie zabaw dydaktycznych,

 • wymiana obserwacji dziecka z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym,

 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych przedmiotów/ zagadki, gry logiczne, quizy itp./

 • współpraca z biblioteką szkolną, spotkania z dziecięcą literaturą w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (zajęcia czytelnicze).


 1. Kształtowanie postaw moralno – społecznych :

 • wdrażanie do samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny,

 • kształtowanie postawy współgospodarza świetlic,

 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

 • udział w pracach społeczno – użytecznych.


 1. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających z opieki
  w świetlicy :

 • indywidualne kontakty z rodzicami , udzielanie informacji o zachowaniu dziecka
  w czasie przebywania w świetlicy,

 • udzielanie pochwał lub nagan z wpisem do dzienniczka ucznia,

 • informowanie wychowawców klasowych o osiągnięciach uczniów i trudnościach wychowawczych,

 • udzielanie pochwał do zeszytów grupowych.


ROCZNY ROZKŁAD ZAJĘĆ I ZADAŃ

Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCEWRZESIEŃ : ŚWIETLICA TO NASZ DRUGI DOM

Zadania wychowawcze : Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami współżycia społecznego w grupie. Podział na grupy. Zapoznanie dzieci
z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami z grupy świetlicowej. Opieka nad pierwszoklasistami. Wdrażanie do zwracania uwagi na ład i porządek w sali i na jadalni. Objaśnienie zasad korzystania z jadalni.


TEMATYKA

Świetlicowa gromada!

Dbamy o nasze bezpieczeństwo

Żegnamy wakacje, żegnamy lato

Świat jesienią


PAŹDZIERNIK : NASI WYCHOWAWCY

Zadania wychowawcze : Kultura osobista i szacunek wobec nauczyciela – wychowawcy oraz pracowników szkoły. Współpraca dzieci z wychowawcą, wspólne rozwiązywanie problemów ucznia. Próba charakterystyki ideału nauczyciela.


TEMATYKA

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi

Nasi Nauczyciele

Plony z sadu i ogrodu

Nasze hobby i zainteresowania

„Paweł i Gaweł” – dlaczego warto być miłym i uprzejmym?LISTOPAD : JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Symbole narodowe. Zapoznanie z legendą o białym orle.


TEMATYKA

Nasza Wolna Ojczyzna

Co robią zwierzęta kiedy zbliża się zima?

Tydzień Pluszowego Misia

Andrzejkowe tradycje
GRUDZIEŃ : ZWYCZAJE I OBRZĘDY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zadania wychowawcze : Rozmowa o zwyczajach świątecznych. Skąd taka tradycja, pogadanka na temat choinki, ozdób choinkowych, kolęd. Słuchanie kolęd. Wykonywanie ozdób choinkowych. Rozmowa – dlaczego lubię święta?TEMATYKA

Barbórka i listy do św. Mikołaja

Witaj zielony gościu

W klimacie Bożego NarodzeniaSTYCZEŃ : Z DZIADKAMI FAJNIE JEST!

Zadania wychowawcze : Kultura osobista wobec starszych osób. Dlaczego
i w jaki sposób możemy pomagać starszym i młodszym. Opis Babci i Dziadka

z uwzględnieniem ich charakterystycznych cech w wyglądzie i osobowości. Karnawał – co to jest. Wykonywanie masek karnawałowych.


TEMATYKA

Otwieramy nowy kalendarz

Karnawał z Babcią i Dziadkiem

Zima nie jest zła

W krainie Pana AndersenaLUTY : ANDRYCHÓW - MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM

Zadania wychowawcze : Rozmowy na temat swojego miasta. Poznawanie historii Andrychowa i okolic. Jakie są zakłady i fabryki w naszym mieście? Gdzie pracują Twoi rodzice? Co zmieniło się w naszym mieście w ostatnich latach?TEMATYKA

Teatr – i Ty możesz zostać aktorem

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Andrychów


MARZEC : WIOSNA

Zadania wychowawcze : Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa o przylotach ptaków. Marcowy garnek pogody. Wyszukiwanie przysłów o wiośnie. Słuchanie utworu „Cztery pory roku” – „Wiosna”. Wiosenne kwiaty – praca plastyczna.TEMATYKA

Wiosenne przebudzenie

Święto Patrona Szkoły

Witamy wiosnę!

Wiosna na wsi, w sadzie i ogrodzieKWIECIEŃ : DZIEŃ ZIEMI

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat ochrony środowiska – co możemy zrobić, aby je ochronić? Uczymy się segregować śmieci. Woda i jej znaczenie

w życiu człowieka. „Nasza Ziemia” – plakat.


TEMATYKA

Urządzenia techniczne ułatwiają nam życie

W koszyku wielkanocnym

Tydzień pozdrowień i życzliwości

Ziemia – nasza planeta

PolskaMAJ : GRUNT TO RODZINA!

Zadania wychowawcze : Rozmowa n/t rodziny, jak ważną rolę pełni w życiu każdego człowieka. Próba oceny, jakie obowiązki w rodzinie posiada każdy
z nas. Za co najbardziej cenisz Mamę, Tatę, Dziadków, rodzeństwo?


TEMATYKA

Książka moim przyjacielem

Majówka z Mamą i Tatą

Mój przyjaciel, przyjaciółka

KosmosCZERWIEC : LATO

Zadania wychowawcze : „Czym charakteryzuje się lato?” – pogadanka. Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na placu zabaw, nad wodą itp. „Moje wakacyjne plany i marzenia” – praca plastyczna. „Czy znam numery alarmowe?”.


TEMATYKA

Wszystkie dzieci nasze są

W krainie fantazji

Lato, lato

Bezpieczne wakacje. Na ratunek – ważne telefony.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


PRACOWNICY PEDAGOGICZNI :

 1. wychowawca: mgr Agnieszka Kreczmer 13 godzin

 2. wychowawca: mgr Ewa Pałaszewska 26 godzin

 3. wychowawca: mgr Ewa Kołodziejczyk 26 godzin

 4. wychowawca: mgr Agnieszka Puto 26 godzin
GODZINY

FORMA ZAJĘĆ DLA DANEJ GRUPY

6.50 - 9.00

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcji

9.00 - 9.40

zajęcia ruchowe dla grupy przed lekcjami

9.40 - 10.30

zajęcia tematyczne dla grupy przed lekcjami

10.30 - 11.30

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy przed lekcjami

11.30 - 13.20

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy po lekcjach

13.20 - 14.00

zajęcia ruchowe dla grupy po lekcjach

14.00 - 15.00

zajęcia tematyczne dla grupy po lekcjach

15.00 - 16.20

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcjiREGULAMIN ŚWIETLICY 1. Świetlica to nasz drugi dom, od nas zależy jak będziemy się tu czuli.

 2. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby.

 3. Wszyscy dbamy o porządek, estetyczny wygląd sali.

 4. Szanujemy gry i zabawki, oszczędnie gospodarujemy materiałami plastycznymi.

 5. Szanujemy dobro społeczne i osobiste, bierzemy udział w pracach porządkowych.

 6. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.

 7. Zawsze spełniamy polecenia wychowawcy, wychodzimy z sali zajęć
  z pozwoleniem wychowawcy.

 8. Uczymy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.

 9. Opiekujemy się młodszymi kolegami, pomagamy im w trudnościach.

 10. Staramy się, aby nam było dobrze z innymi a innym z nami .

WYRÓŻNIENIA


1. Pochwała słowna udzielona w grupie przez wychowawcę.

2. Pochwała wpisana do zeszytu korespondencyjnego.

3. Pochwała udzielona na apelu przez dyrektora szkoły.

4. Wyróżnienie dyplomem w konkursie „Najgrzeczniejsze dziecko miesiąca”.


KARY


 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę w obecności grupy.

 2. Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców z złym zachowaniu.

 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 4. Upomnienie na apelu przez dyrektora szkoły.