Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
OTWIERAMY KLASĘ PŁYWACKĄ!!
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
prace plastyczne kreska
Koło Historyczne
Koło Historyczne
kreska regulaminy
Koło biologiczne
Koło biologiczne
kreska kolo biologiczne
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
swietlica2017

Plan pracy świetlicy 2019/2020

AAA

PLAN PRACY

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK 2019/2020


OGÓLNE ZAŁOŻENIA

DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Zadaniem świetlicy szkolnej jest sprawowanie opieki nad dziećmi oraz
ich żywienie. W bieżącym roku szkolnym rozpatrzono pozytywnie 108 wniosków
o zapewnienie opieki. Stałą opieką opiekuńczo – wychowawczą objęto uczniów z klas
I – III natomiast opieką doraźną kilku uczniów klas IV, V (dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat oraz dzieci dojeżdżające do szkoły). Zajęcia prowadzone są na zmianę przez czterech wychowawców w godzinach od 6.50 – 16.20. W tym roku szkolnym zajęcia w świetlicy odbywają się dla rannej grupy w jednej sali, a popołudniu w dwóch.

Wyposażenie świetlicy w sprzęt meblowy i pomoce dydaktyczne jest dostateczne. Celem pracy świetlicy jest takie zorganizowanie czasu dzieciom, aby w trakcie przebywania w niej mogły uczestniczyć w zabawach i zajęciach dydaktycznych
oraz odrabiać zadania domowe. Szczególnie ważnym aspektem opieki są zajęcia ruchowe, które o ile pozwala na to aura, są prowadzone poza budynkiem szkoły.


GŁÓWNE KIERUNKI PRACY ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020


 1. Troska o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka . Kształtowanie nawyków
  w zakresie higieny i kultury życia codziennego
  :
 • organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom przed i po lekcjach
  ( zajęcia sportowo – rekreacyjne ),
 • troska o prawidłową postawę ciała,
 • dbanie o czystość i estetykę sali,
 • dbanie o czystość osobistą oraz kulturalne spożywanie posiłków,
 • wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia, uzmysławianie potrzeby zdrowego odżywiania i dbania o kondycję fizyczną,
 • motywowanie do cichej zabawy,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy,
 • stwarzanie sytuacji i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • mobilizowanie uczniów klas II-V do współpracy z pierwszakami i pomocy –kształtowanie postaw opiekuńczych.


 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień :
 • popularyzacja wystaw wytworów dziecięcych (galeria prac w świetlicy, na korytarzu),
 • prowadzenie różnych form działalności dziecięcej,
 • prowadzenie zajęć wg ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem tematyki miesiąca,
 • prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych, wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych, wykorzystywanie podkładów muzycznych.


 1. Pomoc dzieciom w opanowaniu materiału z danej klasy i rozwijanie sprawności umysłowej :
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
 • otoczenie opieką dzieci słabszych w nauce,
 • prowadzenie zabaw dydaktycznych,
 • wymiana obserwacji dziecka z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym,
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych przedmiotów/ zagadki, gry logiczne, quizy itp./
 • współpraca z biblioteką szkolną, spotkania z dziecięcą literaturą w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (zajęcia czytelnicze).


 1. Kształtowanie postaw moralno – społecznych :
 • wdrażanie do samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny,
 • kształtowanie postawy współgospodarza świetlic,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • udział w pracach społeczno – użytecznych.


 1. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających z opieki
  w świetlicy
  :
 • indywidualne kontakty z rodzicami , udzielanie informacji o zachowaniu dziecka
  w czasie przebywania w świetlicy,
 • udzielanie pochwał lub nagan z wpisem do dzienniczka ucznia,
 • informowanie wychowawców klasowych o osiągnięciach uczniów i trudnościach wychowawczych,
 • udzielanie pochwał do zeszytów grupowych.


ROCZNY ROZKŁAD ZAJĘĆ I ZADAŃ

Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE


WRZESIEŃ : ŚWIETLICA TO NASZ DRUGI DOM

Zadania wychowawcze : Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami współżycia społecznego w grupie. Podział na grupy. Zapoznanie dzieci
z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami z grupy świetlicowej. Opieka nad pierwszoklasistami. Wdrażanie do zwracania uwagi na ład i porządek w sali i na jadalni. Objaśnienie zasad korzystania z jadalni.


TEMATYKA

Witaj świetlico!

Dbamy o nasze bezpieczeństwo

Żegnamy wakacje, żegnamy lato

Świat jesienią


PAŹDZIERNIK : NASI WYCHOWAWCY

Zadania wychowawcze : Kultura osobista i szacunek wobec nauczyciela – wychowawcy oraz pracowników szkoły. Współpraca dzieci z wychowawcą, wspólne rozwiązywanie problemów ucznia. Próba charakterystyki ideału nauczyciela.


TEMATYKA

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi

Nasi Nauczyciele

Plony z sadu i ogrodu

Nasze hobby i zainteresowania

„Paweł i Gaweł” – dlaczego warto być miłym i uprzejmym?LISTOPAD : JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Symbole narodowe. Zapoznanie z legendą o białym orle.


TEMATYKA

Nasza Wolna Ojczyzna

Co robią zwierzęta kiedy zbliża się zima?

Tydzień Pluszowego Misia

Andrzejkowe tradycje

GRUDZIEŃ : ZWYCZAJE I OBRZĘDY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zadania wychowawcze : Rozmowa o zwyczajach świątecznych. Skąd taka tradycja, pogadanka na temat choinki, ozdób choinkowych, kolęd. Słuchanie kolęd. Wykonywanie ozdób choinkowych. Rozmowa – dlaczego lubię święta?TEMATYKA

Barbórka i listy do św. Mikołaja

Witaj zielony gościu

W klimacie Bożego NarodzeniaSTYCZEŃ : Z DZIADKAMI FAJNIE JEST!

Zadania wychowawcze : Kultura osobista wobec starszych osób. Dlaczego
i w jaki sposób możemy pomagać starszym i młodszym. Opis Babci i Dziadka

z uwzględnieniem ich charakterystycznych cech w wyglądzie i osobowości. Karnawał – co to jest. Wykonywanie masek karnawałowych.


TEMATYKA

Otwieramy nowy kalendarz

Karnawał z Babcią i Dziadkiem

Zima nie jest zła

W krainie Pana AndersenaLUTY : ANDRYCHÓW - MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM

Zadania wychowawcze : Rozmowy na temat swojego miasta. Poznawanie historii Andrychowa i okolic. Jakie są zakłady i fabryki w naszym mieście? Gdzie pracują Twoi rodzice? Co zmieniło się w naszym mieście w ostatnich latach?


TEMATYKA

Teatr – i Ty możesz zostać aktorem

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Andrychów


MARZEC : WIOSNA

Zadania wychowawcze : Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa o przylotach ptaków. Marcowy garnek pogody. Wyszukiwanie przysłów o wiośnie. Słuchanie utworu „Cztery pory roku” – „Wiosna”. Wiosenne kwiaty – praca plastyczna.TEMATYKA

Wiosenne przebudzenie

Święto Patrona Szkoły

Witamy wiosnę!

Wiosna na wsi, w sadzie i ogrodzieKWIECIEŃ : DZIEŃ ZIEMI

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat ochrony środowiska – co możemy zrobić, aby je ochronić? Uczymy się segregować śmieci. Woda i jej znaczenie

w życiu człowieka. „Nasza Ziemia” – plakat.


TEMATYKA

Urządzenia techniczne ułatwiają nam życie

W koszyku wielkanocnym

Tydzień pozdrowień i życzliwości

Ziemia – nasza planeta

PolskaMAJ : GRUNT TO RODZINA!

Zadania wychowawcze : Rozmowa n/t rodziny, jak ważną rolę pełni w życiu każdego człowieka. Próba oceny, jakie obowiązki w rodzinie posiada każdy
z nas. Za co najbardziej cenisz Mamę, Tatę, Dziadków, rodzeństwo?


TEMATYKA

Książka moim przyjacielem

Majówka z Mamą i Tatą

Mój przyjaciel, przyjaciółka

KosmosCZERWIEC : LATO

Zadania wychowawcze : „Czym charakteryzuje się lato?” – pogadanka. Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na placu zabaw, nad wodą itp. „Moje wakacyjne plany i marzenia” – praca plastyczna. „Czy znam numery alarmowe?”.


TEMATYKA

Wszystkie dzieci nasze są

W krainie fantazji

Lato, lato

Bezpieczne wakacje. Na ratunek – ważne telefony.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


PRACOWNICY PEDAGOGICZNI :

 1. wychowawca : mgr Agnieszka Kreczmer 13 godzin
 2. wychowawca : mgr Angelika Paleczna 26 godzin
 3. wychowawca : mgr Ewa Kołodziejczyk 26 godzin
 4. wychowawca : mgr Agnieszka Puto 26 godzin
GODZINY

FORMA ZAJĘĆ DLA DANEJ GRUPY

6.50 - 9.00

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcji

9.00 - 9.40

zajęcia ruchowe dla grupy przed lekcjami

9.40 - 10.30

zajęcia tematyczne dla grupy przed lekcjami

10.30 - 11.30

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy przed lekcjami

11.30 - 13.20

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy po lekcjach

13.20 - 14.00

zajęcia ruchowe dla grupy po lekcjach

14.00 - 15.00

zajęcia tematyczne dla grupy po lekcjach

15.00 - 16.20

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcji
REGULAMIN ŚWIETLICY
 1. Świetlica to nasz drugi dom, od nas zależy jak będziemy się tu czuli.
 2. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby.
 3. Wszyscy dbamy o porządek, estetyczny wygląd sali.
 4. Szanujemy gry i zabawki, oszczędnie gospodarujemy materiałami plastycznymi.
 5. Szanujemy dobro społeczne i osobiste, bierzemy udział w pracach porządkowych.
 6. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.
 7. Zawsze spełniamy polecenia wychowawcy, wychodzimy z sali zajęć
  z pozwoleniem wychowawcy.
 8. Uczymy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
 9. Opiekujemy się młodszymi kolegami, pomagamy im w trudnościach.
 10. 10.Staramy się, aby nam było dobrze z innymi a innym z nami .

WYRÓŻNIENIA1. Pochwała słowna udzielona w grupie przez wychowawcę.

2. Pochwała wpisana do zeszytu korespondencyjnego.

3. Pochwała udzielona na apelu przez dyrektora szkoły.

4. Wyróżnienie dyplomem w konkursie „Najgrzeczniejsze dziecko miesiąca”.


KARY 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę w obecności grupy.
 2. Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców z złym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Upomnienie na apelu przez dyrektora szkoły.


Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej 2019/2020

Wrzesień


Witaj świetlico!Poznajemy zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej.

Omówienie regulaminu świetlicy, stołówki, zapoznanie się z prawami
i obowiązkami ucznia.

Pogadanka n/t bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły (świetlica, stołówka, korytarz szkolny, plac zabaw, boisko).

Omówienie zasad konkursów świetlicowych: „Najgrzeczniejsze dziecko miesiąca”, „Świetlicowy Mistrz Koncentracji”, „Uważny Słuchacz”.

Omówienie zasad turnieju świetlicowego „Zbijany na 3 piłki”.

„Inny nie znaczy gorszy” – pogadanka n/t niepełnosprawnych koleżanek i kolegów
w szkole, wyjaśnienie pojęcia „tolerancja”.

Nauka oraz śpiewanie piosenki pt. „Poznajmy się nawzajem”.

Zajęcia czytelnicze – książka na wrzesień „Nie ma nudnych dni”.

Gry i zabawy integracyjne w świetlicy, na boisku szkolnym i placu zabaw.


Dbamy o nasze bezpieczeństwoZapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, przypomnienie zasad bezpieczeństwa dot. terenu szkoły.

Pogadanka n/t bezpiecznej drogi pieszo do szkoły oraz właściwego przechodzenia przez jezdnię.

Analiza wiersza W. Chotomskiej pt. „Gdy zamierzasz przejść ulicę” – rozmowa z dziećmi n/t problemów poruszonych w wierszu.

Zabawy: „Samochody”, „Ruch uliczny”.

Nauka oraz śpiewanie piosenki pt. „W drodze do szkoły nie stanie się nic złego…”.

Praca plastyczna – „Sygnalizator świetlny”.

Konkurs świetlicowy – „Jestem wzorowym pieszym”.

Praca plastyczna – „Moja droga do szkoły” – wykonanie makiety ulicy.

Zajęcia ruchowe na korytarzu i sali gimnastycznej.


Żegnamy wakacje, żegnamy lato
Swobodne wypowiedzi dzieci n/t „Jak spędziłam/em tegoroczne wakacje?”.

Zabawa „Czarodziejski worek” – rozpoznawanie „dotykiem” wakacyjnych pamiątek.

Praca plastyczna „Puzzle” – układanie elementów wakacyjnych krajobrazów w całość, naklejanie na kolorowy papier, urządzanie wystawki.

Malowanie farbami plakatowymi scenek z minionego lata.

„Ozdabiamy naszą świetlicę” – wykonanie elementów dekoracji, papieroplastyka.

Praca plastyczna „Jesienne latawce” – rysowanie konturów latawca na kolorowych kartkach, naklejanie listków z ozdobnych dziurkaczy, doczepianie sznurka.

Gry i zabawy stolikowe.


Świat jesienią
Obserwacja oraz rozmowa n/y zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

Jesienne zagadki – dzieci odpowiadają lub znajdują pośród zgromadzonych darów jesieni te, które są rozwiązaniem łamigłówki.

Praca plastyczna „Jesienne liście” – naklejanie konturów liścia na kolorową kartkę, ozdabianie farbami plakatowymi – technika puentylizm.

Wyrabianie u dzieci umiejętności ubierania się zgodnie z warunkami atmosferycznymi.

Praca plastyczna „Jesienna moda” – „projektowanie ubioru”, wyklejanie materiałami tekstylnymi, papierem kolorowym „postaci” z uwzględnieniem warunków pogodowych.

„Świetlicowy pokaz mody” – zabawa, prezentacja strojów jesiennych.

Słuchanie wierszy n/t jesieni.

Praca plastyczna „Jesienne mozaiki” – układanie na podkładzie z plasteliny mozaiki
z materiału przyrodniczego.PaździernikZwierzęta naszymi przyjaciółmi


Rozmowa z dziećmi n/t zwierząt żyjących w najbliższej okolicy w lasach i na polach.

Praca plastyczna „Jeżyk” – wypełnianie konturów jeża plasteliną, dorabianie kolcy przy użyciu zapałek – urządzanie wystawki.

„Zwierzęta, które znamy” – rozwiązywanie i tworzenie zagadek, krzyżówek i rebusów.

Praca plastyczna „Wiewiórka” – kolorowanie kredkami, tworzenie ogona techniką orgiami.

Rozmowa n/t zwierząt domowych oraz sprawowanie opieki nad nimi.

„Cechy dobrego opiekuna” – burza mózgów, wypisywanie cech na arkuszach papieru.

Praca plastyczna „Moje zwierzątko – mój przyjaciel” – lepienie z plasteliny.

Prowadzenie przez świetlicę akcji charytatywnej „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” – (zbiórka karmy, zabawek, materiałów na legowiska) na rzecz schroniska „Reksio”
w Bielsku – Białej.

Zajęcia plastyczne – wykonywanie plakatów w ramach akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Rozmieszczanie plakatów na terenie szkoły, zachęcanie do udziału w akcji.

Praca plastyczna „Zwierzaki – cudaki” – malowanie farbami plakatowymi – ozdabianie kamieni.

Czytanie ulubionych baśni, bajek, wierszy o zwierzętach.

Praca plastyczna „Zwierzęta w zoo” – kolorowanie konturów zwierząt, naklejanie na tackę styropianową, przewlekanie włóczki.

Zajęcia ruchowe na korytarzu i sali gimnastycznej.Nasi Nauczyciele„Dzień Edukacji Narodowej – co to za święto?” – pogadanka.

Rozmowa z dziećmi n/t pracy nauczyciela oraz innych pracowników szkoły, kształtowanie oraz wyrabianie postawy szacunku wobec w/w osób.

Praca plastyczna „Portret naszej Pani” – malowanie farbami plakatowymi, urządzanie wystawki.

Zabawa „Zgadnij kto to?” – odgadywanie imion nauczycieli na podstawie prezentowanego portretu oraz opisu słownego.

Zabawa „Zdania niedokończone” – nauczyciel rozpoczyna zdanie a dzieci siedzące w kręgu kończą „Nasza Pani jest…”, „W mojej klasie lubię gdy…”, itp.

Praca plastyczna „Kwiaty i laurki” – papieroplastyka, wykonanie upominków dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Zajęcia taneczne, nauka oraz taniec pt. „Hej, cześć, hej, ok!”.

Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej oraz korytarzu.


Plony z sadu
i ogrodu„Owoce z jesiennego sadu” – rozmowa z dziećmi n/t znanych im owoców,

Zabawa „Jesienne smaki” – nauczyciel podaje na jednorazowej, plastikowej łyżeczce jesienne smakołyki (jabłko, śliwka, orzech laskowy, itp.), dzieci siedząc w kręgu z zawiązanymi oczami rozpoznają dary jesieni po ich smaku.

Praca plastyczna „Jabłko” – praca przestrzenna z papieru kolorowego.

Zajęcia kulinarne „Jesienna sałatka” – wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożykiem.

Praca plastyczna „Słoik pełen przetworów” – kolorowanie konturów owoców, wycinanie owoców z papieru kolorowego oraz „umieszczanie” ich w słoikach – urządzanie wystawki.

Inscenizacja wiersza J. Brzechwy pt. „Na straganie”.

Zajęcia plastyczne „Na straganie” – wykonanie warzyw zgodnie z treścią wiersza

Czytanie zagadek o tematyce jesiennej.

Zajęcia czytelnicze – książka na październik „Najwierniejsi przyjaciele”.

Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej oraz korytarzu.

Zabawy z chustą animacyjną.
Nasze hobby i zainteresowania„Czas wolny – jak go pożytecznie wykorzystać?” – rozmowa.

Pogadanka n/t hobby – urządzenie w świetlicy wystawek kolekcjonerskich.

Nauka oraz śpiewanie piosenki pt. „Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma”.

Praca plastyczna „Moje hobby” – malowanie na tackach styropianowych, pastele.

Zabawa „Zgadnij, jakie mam hobby?” – odgadywanie hobby na podstawie rysunków oraz gestów.

Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej oraz korytarzu.


„Paweł i Gaweł” – dlaczego warto być miłym i uprzejmym


„Paweł i Gaweł” – czytanie bajki A. Fredry, rozmowa n/t przeczytanego tekstu.

„Dlaczego warto być miłym i uprzejmym?” – burza mózgów.

Rozmowa n/t rozwiązywania konfliktów bez przemocy, jak poradzić sobie z własnym gniewem?

„Kartki gniewu” – ćwiczenie, opanowanie agresji.

„Mówimy STOP przemocy” – wykonywanie plakatów, praca w grupach.

Rozmowa n/t kulturalnego zachowania się w każdym miejscu oraz sytuacji.

„Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych” – wyjaśnienie symboliki i znaczenia tych świąt. Rozmowa n/t poszanowania miejsc pamięci, tradycji palenia zniczy, składania kwiatów.

Zajęcia plastyczne – wykonanie stroików z materiałów przyrodniczych („dary jesieni’).

Zajęcia ruchowe, taneczne na korytarzu i sali gimnastycznej.
Listopad„Nasza Wolna Ojczyzna”Zapoznanie dzieci z legendą „O Lechu, Czechu i Rusie” – wykonanie ilustracji związanych
z treścią kredkami ołówkowymi.

Wyjaśnienie znaczenia „Święta Niepodległości”.

„Polskie Symbole Narodowe” – godło, flaga, hymn – omówienie.

Nauka oraz śpiewanie piosenki „Najpiękniejsza i najmilsza”.

Praca plastyczna „Nasze Barwy Narodowe” – wydzieranka z papieru kolorowego (flaga, godło) – urządzanie wystawki.

Nauka oraz śpiewanie piosenki pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

Praca plastyczna „Orzeł” – wykorzystanie w pracy płatków kosmetycznych oraz czerwonej bibuły.

Zajęcia czytelnicze – książka na listopad „ Kubuś Puchatek”.

Zajęcia taneczne na korytarzu.
Co robią zwierzęta kiedy zbliża się zima?Poszerzenie wiadomości n/t zachowań wybranych zwierząt – sen zimowy, gromadzenie zapasów, odloty ptaków.

Praca plastyczna „Wiewiórka’ – wykonanie pracy techniką collage z kolorowego papieru, bibuły, włóczki.

Czytanie opowiadania pt. „O wróbelku Elemelku pustym brzuszku i rondelku” – rozmowa
z dziećmi n/t przeczytanego tekstu, zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania zwierząt
w okresie jesienno – zimowym.

Praca plastyczna „Ptaszki w karmniku” – odrysowywanie sylwet ptaków, kolorowanie, wycinanie oraz naklejanie na papier karmnika z tektury, umieszczanie ptaków w karmniku, praca grupowa.

Lepienie z plasteliny zwierząt żyjących w lesie.

Zajęcia ruchowe na korytarzu i sali gimnastycznej.
Tydzień Pluszowego MisiaRozmowa z dziećmi n/t „Światowego Dnia Misia” – co to za święto, zapoznanie się z historią powstania pluszowego misia.
„Burza mózgów” – wymienianie przez dzieci „misiów” znanych z literatury oraz bajek, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek.

Projekcja filmu pt. „Kubuś i Przyjaciele”.

Praca plastyczna „Kolorowy Miś” – papieroplastyka – odrysowywanie szablonów, doklejanie spodni, oczu, nosa, guzików.

Konkurs świetlicowy „O misiach wiemy wszystko!” – zagadki, rebusy, krzyżówki – praca
zespołowa.

Praca plastyczna „Miś” – składanka z papieru kolorowego.

Projekcja filmu pt. „Mój brat niedźwiedź”.

Praca plastyczna „Nasz Przyjaciel Miś” – praca w 3 grupach – malowanie farbami plakatowymi elementów zgodnie z podanym opisem na dużych arkuszach papieru, łączenie wykonanych prac w całość („wielki miś”), ozdobienie sali zajęć.

Zajęcia ruchowe na korytarzu i sali gimnastycznej.


Andrzejkowe tradycjeZapoznanie dzieci z życiorysem św. Andrzeja, św. Katarzyny.

Rozmowa z dziećmi n/t znanych im zwyczajów andrzejkowych.

Zajęcia plastyczne – wykonywanie elementów dekoracji andrzejkowej do świetlicy (koty, nietoperze, dynie, itp.)

Nauka oraz śpiewanie piosenki pt. „Idzie kot raz i dwa...”.

„Świetlicowe andrzejki” – tańce, wróżby, konkursy – zabawa w sali zajęć.

Praca plastyczna „Królik z kapelusza” – odrysowywanie szablonów królika, kapelusza, ozdabianie cekinami, koralikami, malowanie farbami, urządzanie wystawki.

Zajęcia ruchowe, taneczne na korytarzu i sali gimnastycznej.


GrudzieńBarbórka
i listy do św. MikołajaPogadanka n/t „Jak wydobywa się węgiel i co z niego otrzymujemy?” – uświadomienie dzieciom trudu pracy górnika.

Próby porównania pracy w kopalni kiedyś i dziś na podstawie noweli „Łysek z pokładu Idy”.

Praca plastyczna „Czapka górnika” – wykorzystanie bloku technicznego, bibuły, piórek.

„Górnik przy pracy” – rysowanie węglem na arkuszach szarego papieru, praca w grupach.

„Święty Mikołaj prawda czy legenda?” – przybliżenie dzieciom postaci św. Mikołaja, rozmowa n/t tradycji obdarowywania się prezentami.

Praca plastyczna „Mikołaj w kominie” – oklejanie rolki po papierze toaletowym, doklejanie nóg, worka z prezentami.

„Pamiętamy, aby sprawiać bliskim radość” – uświadomienie dzieciom „wagi” upominków własnoręcznie wykonanych, podanie sposobów ich przekazywania.

Praca plastyczna „But św. Mikołaja” – papieroplastyka – odrysowywanie szablonów buta, wykorzystanie wacików kosmetycznych, ozdobnych dziurkaczy.

„Piszemy list do św. Mikołaja” – pomoc dzieciom, zwracanie uwagi na poprawność pisowni.

Ćwiczenia w adresowaniu kopert, dyskusja n/t drogi listu od nadawcy do adresata.

Zajęcia czytelnicze – książki na grudzień „Opowieść wigilijna”.„Witaj zielony gościu”Zajęcia plastyczne „Fabryka ozdób choinkowych” – przygotowanie świątecznej dekoracji świetlicy oraz ozdób przekazanych na szkolny kiermasz bożonarodzeniowy (ozdabianie pierniczków, ozdób z masy solnej, wykonanie łańcuchów choinkowych itp.).

Wspólne ubieranie świetlicowej choinki.

Praca plastyczna „Świąteczna serweta” – tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem ozdobnego papieru.

Projekcja filmu pt. „Kevin sam w domu”.

Czytanie bajek i opowiadań o tematyce świątecznej.

Praca plastyczna „Betlejemska szopka” – wykorzystanie tacek styropianowych oraz plasteliny.

Gry i zabawy stolikowe.W klimacie Bożego NarodzeniaSwobodne wypowiedzi dzieci n/t świątecznych tradycji w ich domach.

„Przy wigilijnym stole” – jak należy się zachować, jakie przygotowujemy potrawy – rozmowa.

Praca plastyczna „Anioł” – papieroplastyka, wykorzystanie białych, papierowych serwet ozdobnych, naklejanie na kartki niebieskiego papieru, ozdabianie.

Słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd.

Praca plastyczna „Moja świąteczna kartka” – technika dowolna, nauka pisania życzeń z okazji świąt.

„Czego możemy życzyć bliskim?” swobodne wypowiedzi dzieci.

Projekcja filmu pt. „Renifer Niko ratuje święta”.

Praca plastyczna „Wesoły renifer Rudolf” – wykorzystanie papierowych, szarych torebek, papieru kolorowego, urządzanie wystawki.

„Jak należy się zachować podczas przerwy świątecznej?” – przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
StyczeńOtwieramy nowy kalendarz„Jak spędziliśmy święta i witaliśmy Nowy Rok?” – swobodne wypowiedzi dzieci.

„Nasze plany na Nowy Rok” – burza mózgów, zapisywanie pomysłów na dużym arkuszu szarego papieru.

Doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia, przypomnienie ważnych dat, rocznic, przysłowia, zagadki związane z kalendarzem.

Praca plastyczna „Kalendarz na Nowy Rok” – wykorzystanie boku technicznego, farb, papieru kolorowego.

Zajęcia czytelnicze – książki na styczeń „ Lotta z ulicy Awanturników”, „Dzieci z ulicy Awanturników”.

Gry i zabawy ruchowe na korytarzu i sali gimnastycznej.Karnawał z Babcią i Dziadkiem„Co to jest karnawał?” – pogadanka o balach i zabawach karnawałowych.

Praca plastyczna „Maski karnawałowe” – odrysowywanie szablonów wybranych masek, ozdabianie cekinami, brokatem, papierem kolorowym, itp.

„Za co kocham moją Babcię i Dziadka?” – swobodne wypowiedzi dzieci, wyrabianie postawy szacunku wobec osób starszych.

Praca plastyczna „Portret Babci i Dziadka” – malowanie farbami plakatowymi.

„Biżuteria dla Babci, krawat dla Dziadka” – wykonanie upominków dla dziadków, pisanie życzeń.

„Nasze plany na ferie” – rozmowa z dziećmi n/t sposobów spędzania wolnego czasu podczas ferii, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.
Zima nie jest złaObserwacja pogody w styczniu – temperatura, opady, długość dnia.

Układanie rebusów, zagadek, krzyżówek o tematyce zimowej.

Praca plastyczna „Bałwanek” – wykorzystanie rolki po papierze toaletowym, filcu, guzików oraz wyciorów.

Czytanie opowiadania pt. „Zaczarowana zagroda” – rozmowa z dziećmi n/t przeczytanego tekstu, poszerzanie wiedzy n/t życia i zachowań pingwinów.

Praca plastyczna „Pingwin Pik – Pok” – malowanie czarna farba plakatową oraz pasta do zębów.

Pogadanka o popularnych sportach zimowych i znanych sportowcach.

Praca plastyczna „Zimowy pejzaż” – malowanie techniką „mokre w mokrym”.

Zajęcia ruchowe, taneczne na korytarzu i sali gimnastycznej.„W krainie Pana Andersena”„H.Ch. Andersen” – przedstawienie dzieciom sylwetki pisarza oraz najważniejszych tekstów.

Czytanie ulubionych baśni oraz oglądanie bajek H.Ch. Andersena – wykonywanie ilustracji do przeczytanych tekstów, obejrzanych bajek, urządzanie wystawki.

Zajęcia plastyczne „Moja ulubiona baśń” – projektowanie okładki, technika dowolna.

Konkurs świetlicowy „W krainie baśni i bajek?” – krzyżówki, zagadki, rebusy, odgadywanie tytułów baśni, bajek (H.CH. Andersena oraz innych autorów) na podstawie przedstawianych rekwizytów, praca w zespołach.

Zajęcia ruchowe. Gry i zabawy integrujące grupę.

Zajęcia czytelnicze – książka na luty „ Baśnie Andersena”.


Luty


Teatr – i Ty możesz zostać aktorem


Wyjaśnienie dzieciom znaczenia słowa „teatr”.

„Przedstawienia, które widziałem” – rozmowa n/t odczuć, wrażeń związanych z wizyta w teatrze. Kształtowanie u dzieci świadomości kulturalnego zachowania się podczas spektaklu.

„Kto jest kim w teatrze?” – projektowanie obsady i scenografii do „świetlicowego” przedstawienia (np. „Plastusiowy pamiętnik”).

Zajęcia plastyczne – wykonanie strojów oraz elementów scenografii.

Praca plastyczna „Zaproszenie na spektakl” – plakaty, praca zespołowa.

„Nasza zabawa w teatr” – inscenizowanie fragmentów ulubionych baśni, bajek.

Zabawy ruchowe na korytarzu i sali gimnastycznej.

W zdrowy ciele zdrowy duch!


Pogadanka n/t zdrowego odżywiania zimą.

Czytanie przepisów na zdrowe sałatki, surówki i soki.

Zajęcia kulinarne „Pyszny sok” – wspólne z dziećmi wykonanie soku z jabłek, marchwi, bananów itp. Przy użyciu sokowirówki. Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożykiem. Picie z kubeczków jednorazowych.

Refleksja „Czy mam dobrą kondycję?”, „Czy codziennie ćwiczę?”, „Czy jestem aktywny na lekcjach w-f?” – rozmowa n/t co jest niezbędne, aby być sprawnym i zdrowym: ruch, zdrowa dieta, higiena osobista, odpowiedni ubiór dostosowany do pogody.

„Higiena osobista” – pogadanka, spotkanie z panią pielęgniarką.

„Zdrowy uśmiech” – konkurs, zagadki, rebusy, krzyżówki, praca zespołowa.

Praca plastyczna „Dbam o zdrowie” – plakaty, praca zespołowa.

Nauka wiersza pt. „Mocny krok”.

Spotkanie z trenerem personalnym p. Patrykiem Stypuła – propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

Zabawy ruchowe i taneczne na korytarzu i sali gimnastycznej.

Andrychów


„Andrychów, miasto w którym mieszkam” – poznanie historii miasta i okolic.

Praca plastyczna „Herb Andrychowa” – wypełnianie konturów herby bibułą, plasteliną, farbami przy użyciu patyczków kosmetycznych – puentylizm.

„Andrychów dawniej i dziś” – przeglądanie fotografii, albumów, zdjęć.

„Gdzie zaprosisz swojego kolegę?” – rozmowa n/t najciekawszych miejsc w Andrychowie
i okolicy.

Konkurs plastyczny „Miasto moich marzeń” – technika dowolna.

Zabawy ruchowe i taneczne na korytarzu i sali gimnastycznej.MarzecWiosenne przebudzenieCzytanie wierszy „Pierwiosnek” W. Broniewskiego oraz „Wiosna idzie” E. Szelburg – Zarembiny, rozmowa n/t wiosny, ptaków, kwiatów opisanych w wierszach.

„Zwiastuny wiosny” – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie – dni dłuższe
i cieplejsze, pierwsze liście, kwiaty, powroty ptaków.

Praca plastyczna „Bociek” – wykorzystanie wacików kosmetycznych, pasków papieru składanych w harmonijkę, rafii, urządzanie wystawki.

„W marcu jak w garncu” – wyjaśnienie przysłowia.

Praca plastyczna „Marcowy garnek pogody” – odrysowywanie konturów garnka, malowanie, wyklejanie, ozdabianie.

Konkurs „Pierwsze kwiaty” – prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów.

Zajęcia plastyczne „Jaskółka” – wydzieranka z czarnego papieru.

Rozwiązywanie rebusów i zagadek o tematyce wiosennej.

„Motyle, kwiaty, owady, ptaki’ – zajęcia plastyczne, wykonywanie elementów dekoracji świetlicy oraz gazetek w jadalni.

Zajęcia czytelnicze – książki na marzec „ Kajtkowe przygody”, „ O wróbelku Elemelku”.

Gry i zabawy stolikowe, rekreacja na świeżym powietrzu – wyjścia na spacery oraz plac zabaw.


Święto Patrona Szkoły„Kim był Mikołaj Kopernik?” – rozmowa n/t życiorysu, dzieła życia.

„Przyrządy Mikołaja Kopernika” – karta pracy.

Praca plastyczna „Układ słoneczny” – malowanie farbami plakatowymi, doklejanie planet wykonanych z papieru kolorowego, styropianu, wykorzystanie drewienek, patyczków, zakrętek plastikowych.

Konkurs „Mikołaj Kopernik – prawda czy fałsz? – praca w zespołach.

Nauka oraz śpiewanie piosenki „Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię”.

Praca plastyczna „Portret Mikołaja Kopernika” – wykorzystanie kredek świecowych, tuszu, żelazka.

Zabawy z chustą animacyjną, zajęcia ruchowe na korytarzu.


Witamy wiosnę!Przypomnienie dzieciom, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna, rozmowa o zwyczaju topienia Marzanny.

„Dlaczego wiosną jest tak pięknie?” – swobodne wypowiedzi dzieci, zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi.

Praca plastyczna „Kolorowe motyle” – witraże, ozdabianie okien w świetlicy.

Zabawa „Kwiaty, ptaki, owady” – podział dzieci na 3 grupy, każda z grup otrzymuje puzzle z ilustracjami adekwatnymi do nazw ich grup (kwiaty, ptaki, owady), zadaniem grypy jest ułożenie ilustracji oraz dopasowanie odpowiedniego napisu z nazwą ptaka, owada czy kwiatu.

Praca plastyczna „Przebiśnieg” – wykorzystanie wacików kosmetycznych oraz zielonego papiery kolorowego oraz bibuły.

Nauka oraz śpiewanie piosenki „Maszeruje wiosna”.

Praca plastyczna „Wiosna wszędzie” – praca na tackach styropianowych, wykorzystanie pasteli oraz plasteliny.

Zajęcia ruchowe. Gry i zabawy stolikowe.


Wiosna na wsi, w sadzie i ogrodzie„Co dzieje się wiosną w wiejskiej zagrodzie?” – pogadanka.

Praca plastyczna „Łaciate cielaczki” – wykorzystanie opakowań po deserku „Monte”, kleju na gorąco, papieru kolorowego.

Zabawa taneczna przy podkładzie muzycznym „Kaczuszki”.

Konkurs n/t znajomości zwierząt domowych, ich potomstwa, odgadywanie odgłosów zwierząt.

Spacer do „Ogródków działkowych” w okolicy szkoły.

„Wiosenne prace” – rozmowa z dziećmi n/t prac, jakie należy wykonać wiosną w sadzie
i ogrodzie.

Praca plastyczna „Zielone listki z gąsieniczką” – papieroplastyka, odrysowywanie, wycinanie, składanie orgiami.

Zajęcia ruchowe na korytarzu i sali gimnastycznej.KwiecieńUrządzenia techniczne ułatwiają nam życieCzytanie wiersz Cz. Janczarskiego „Pożyteczne urządzenia” – rozmowa n/t przeczytanego tekstu. Prezentacja ilustracji różnych urządzeń, nazywanie ich, opisywanie.

„Wpływ wynalazków na rozwój cywilizacji” – pogadanka.

„Jak to jest zrobione?” – czytanie ciekawostek n/t wybranych urządzeń technicznych.

Praca plastyczna „Pralka automatyczna” – wykorzystanie tacek styropianowych, plastikowych zakrętek, foliowych koszulek, kleju na gorąco.

Zabawa „Pomagam mamie, pomagam tacie” – pokazywanie ruchem ciała czynności wykonywanych przez rodziców w domu (np. odkurzanie, suszenie włosów, praca robotem kuchennym, itp.).

„W jaki sposób bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych?” – rozmowa.

Praca plastyczna „Lampka nocna” – wydzieranka z papieru kolorowego.

Zajęcia czytelnicze – książka na kwiecień „Pamiętnik grzecznego psa”.

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym i placu zabaw.

W koszyku wielkanocnym


„Poznajemy świąteczne obyczaje” – rozmowa z dziećmi n/t przygotowań do świąt (porządki przedświąteczne, wypisywanie kart ze świątecznymi życzeniami, robienie ozdób: palemek, pisanek, zajączków, pieczenie świątecznych potraw).

„Święcenie pokarmów” – praca grupowa, uczniowie starają się wyjaśnić znaczenie pokarmów, jakie znajdują się w świątecznym koszyku (np. jajka – początek nowego życia).

Praca plastyczna „Wielkanocna palma” – wykorzystanie materiału przyrodniczego, wstążek, sznurka, bibuły, urządzanie wystawki.

„Śmigus – dyngus” – wyjaśnienie znaczenia „lanego poniedziałku”.

Praca plastyczna „Kura z kurczętami” – technika orgiami z kółek, doklejanie dzioba, grzebienia, dorysowywanie oczu oraz nóg.

„Przepisy na kraszanki i pisanki” – burza mózgów – podawanie przez dzieci sposobów na ozdabianie jajek.

Gry i zabawy stolikowe. Zabawy taneczne na korytarzu.


Tydzień pozdrowień i życzliwości


Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych (5 magicznych słów, kształtowanie nawyków grzecznościowych - budzenie szacunku do ludzi starszych ).
Czytanie i analizowanie fragmentów książki „ABC dobrego wychowania” J. Gumowskiej.
Dyskusja na temat „Nie czyń nikomu, co Tobie niemiłe”
Co zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie - nasze wspólne pomysły.
Dobre maniery, czyli savoir - vivre w świetlicy, scenki związane z zasadami kulturalnego zachowania.
„Ordery życzliwości” – praca plastyczna, technika dowolna.
„Kartka dla przyjaciela” - kreatywna praca plastyczna.

Zabawa „Mój przyjaciel od…”
Gry i zabawy stolikowe. Zabawy taneczne na korytarzu.


Ziemia – nasza planetaCzytanie wiersza „Ekologia” W. Drabik – rozmowa n/t przeczytanego tekstu, wyjaśnienie pojęcia recykling.

„Jak możemy pomóc naszej planecie?” – rozmowa n/t ochrony środowiska.

Praca plastyczna „Ziemia” – wypełnienie konturów farbami plakatowymi, wykorzystanie koloru zielonego i niebieskiego.

Zabawa dydaktyczna „Uczymy się segregować” – umieszczanie wycinków z gazet (ilustracje puszek, butelek, itp.) do pojemników z odpowiednim kolorem („szkło, papier, plastik”).

Praca plastyczna „Cuda z odpadów” – wykorzystanie w pracy surowców wtórnych, tematyka dowolna, opisywanie prac przez dzieci, urządzanie wystawki.

Konkurs „Chcemy żyć w czystym świecie” – dzieci podzielone na grypy wymyślają hasła związane z ochroną środowiska.

Zabawy ruchowe na korytarzu i boisku szkolnym.


Polska„Majowe święta: Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja” – pogadanka.

„Polska” – przeglądanie fotografii, albumów, zdjęć.

„Z czego Polska słynie” – burza mózgów, charakterystyczne potrawy, stroje regionalne, zabytki, itp.

Praca plastyczna „Podziwiane i znane” – puzzle, składanie elementów zdjęcia w całość, naklejanie na kolorową kartkę z małymi odstępami. Odgadywanie przez dzieci zabytków, charakterystycznych miejsc w Polsce.

Nauka oraz śpiewanie piosenki „Płynie Wisła, płynie…”.

Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym i korytarzu.MajKsiążka moim przyjacielemRozmowa n/t poszanowania książek i roli książki w życiu człowieka.

„Jak powstaje książka” – prezentacja filmu, pogadanka.

„Moja ulubiona bajka, baśń, wiersz” – prezentacja ulubionych książek dzieci.

Zabawa „Sami jesteśmy twórcami” – praca grupowa, dzieci przyklejają na szarym papierze dowolne ilustracje z gazet, na których podstawie tworzą opowiadanie. Reprezentant grupy przedstawia opowiadanie pozostałym uczestnikom zajęć.

Praca plastyczna „Mój portret z książką” – rysowanie autoportretu, doklejanie okładki ulubionej książki oraz odrysowanych i wyciętych dłoni.

Czytanie wybranego przez dzieci opowiadania z podziałem na role, wykonanie ilustracji
do przeczytanego tekstu, urządzenie wystawki.

Zajęcia czytelnicze – książki na maj „Nasza mama czarodziejka”, „Cześć cukierku”.

Gry i zabawy stolikowe.


Majówka z Mamą i Tatą„Mama, Tata, Ja i …” – rozmowa n/t członków rodziny: jak mają na imię/, czym się zajmują?, co lubią?

Rozmowa n/t obowiązków, jakie pełnią w rodzinie poszczególne osoby:
dziadkowie, rodzice, dzieci.
Zabawa „Kiedy myślę Mama…”, „Kiedy myślę Tata…” – zdania niedokończone, dla utrudnienia podawanie przymiotników na literę, na którą rozpoczyna się imię Mamy lub Taty (np. Olga – opiekuńcza, Michał – miły itp.).

Nauka oraz śpiewanie piosenki „Wesoła rodzinka”.

„Moje rodzinne fotografie” – zajęcia w kręgu, prezentacja oraz omawianie ulubionych zdjęć.

Praca plastyczna „Upominek dla Mamy” – wykonanie biżuterii z makaronu, malowanie farbami plakatowymi, wykorzystanie wstążek, brokatu.

Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym. Gry i zabawy integrujące grupę.


Mój przyjaciel, przyjaciółkaCzytanie wiersza „Mój przyjaciel” A. Frączek – po wysłuchaniu wiersza refleksja, wypowiedzi dzieci n/t przyjaźni, przyjaciół.

Zabawa „Cechy dobrego przyjaciela” – rozsypanka wyrazowa, naklejanie na arkuszach szarego papieru cech uznanych przez dzieci za pozytywne, odrzucanie negatywnych. Refleksja nad efektem końcowym pracy.

”Co najbardziej cenisz w drugim człowieku?” – swobodne wypowiedzi dzieci.

Zabawa ruchowa na korytarzu „Mój przyjaciel od…”.

„Dekalog przyjaźni” – wspólne z dziećmi ustalenie zasad, na których powinna opierać się prawdziwa przyjaźń.

Zabawa „W każdym jest coś dobrego” – każde dziecko na kartce z bloku zapisuje swoje imię i pozostawia je na krześle. Każdy z uczestników zajęć zapisuje na kartce coś dobrego i miłego n/t właściciela kartki.

Zajęcia ruchowe na korytarzy, boisku szkolnym, placu zabaw.


KosmosPowietrzne podróże dawniej i dziś” – rozmowa.

Czytanie ciekawostek n/t kosmosu.

Praca plastyczna „Gwiazdozbiory” – wykorzystanie tacek styropianowych, czarnego papieru oraz białych kółeczek z dziurkacza.

Projekcja filmu pt. „E.T.”

Praca plastyczna „Statek kosmiczny” – wykorzystanie papierowych talerzyków, kubeczków po jogurtach, folii aluminiowej, ozdabianie papierem kolorowym.

Nauka oraz śpiewanie piosenki „Zielone Ufoludki”.

Wyjścia na spacery, plac zabaw – rekreacja na świeżym powietrzu.CzerwiecWszystkie dzieci nasze sąCzytanie wiersza „O prawach dziecka” M. Brykczyński – rozmowa z dziećmi n/t przeczytanego tekstu.

„Dzieci mają prawa” – omówienie podstawowych praw dziecka (Karta Praw Dziecka).

Zabawa „Mam prawo do…’ – zdania niedokończone, zabawa w kręgu.

„Order Uśmiechu” – zapoznanie z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci.

Praca plastyczna „Order Uśmiechu dla…” – projektowanie przez dzieci orderu, dla osoby, którą chcą „odznaczyć” – technika dowolna.

„Co lepsze: super prezent czy wycieczka z rodzicami?” – burza mózgów.

Zajęcia czytelnicze – książka na czerwiec „Przygoda ma kolor niebieski”.

„Mój wymarzony Dzień Dziecka” – wymiana myśli n/t form spędzenia Dnia Dziecka.

Gry i zabawy ruchowe na korytarzu i boisku szkolnym.

W krainie fantazji

Fantazja – a co to takiego? Swobodne wypowiedzi dzieci i prezentacja definicji słowa. Uzupełnianie niedokończonych zdań: „Chciałbym być…”, „Marzę o…”, „Co by było gdyby…” i prezentacja plastyczna swojego dokończonego zdania.
„Fantastyczny pojazd” – wykonanie, zaprezentowanie i omówienie pracy plastycznej.

Nauka oraz śpiewanie piosenki pt. „Fantazja”.

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym i placu zabaw.

Czytanie baśni i bajek wybranych autorów. Mój dom, moja rodzi
Lato, latoObserwowanie zmian jakie nastąpiły w przyrodzie – pogadanka.

Swobodne wypowiedzi dzieci n/t lata i form spędzania wolnego czasu o tej porze roku.

Praca plastyczna „Żaglówki” – papieroplastyka, wykorzystanie wykałaczek i rurek
do napojów.

Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów związanych z nadchodzącym latem.

Praca plastyczna „Latarnia morska” – praca z wykorzystaniem rolki po papierowych ręcznikach, plasteliny, kolorowego papieru.

Nauka oraz śpiewanie wakacyjnych i letnich piosenek.

Zajęcia ruchowe. Gry i zabawy stolikowe.


Bezpieczne wakacje. Na ratunek-ważne telefony„Wakacyjny pociąg” – burza mózgów – jak należy zachowywać się podczas letniego wypoczynku, aby było bezpiecznie. Pomysły dzieci zapisywane są na papierowych wagonikach, które następnie doczepiane są do lokomotywy umieszczonej na gazetce świetlicowej.

Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz numerów alarmowych (997, 998, 999, 112).

Praca plastyczna „Bezpieczny wypoczynek podczas wakacji” – kolaż, praca grupowa.

„Zgubiłem się i co teraz?” rozmowa z dziećmi, co należy zrobić, jak się zachować
w sytuacji kryzysowej.

„Miejsca, które chcemy zobaczyć, odwiedzić’ – rozmowy.

Praca plastyczna „Moje wymarzone wakacje” – malowanie farbami plakatowymi.

Nauka oraz śpiewanie piosenki „Bursztynek, bursztynek…”.

„Co przyniósł nam rok szkolny?” – refleksje nad doświadczeniami, przeżyciami związanymi z kończącym się rokiem szkolnym.

„Świetlicowy Festiwal Piosenki na wakacje”.

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym i placu zabaw.