Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
swietlica2017

Plan pracy świetlicy 2018/2019

AAA


OGÓLNE ZAŁOŻENIA

DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Zadaniem świetlicy szkolnej jest sprawowanie opieki nad dziećmi oraz
ich żywienie. W bieżącym roku szkolnym rozpatrzono pozytywnie 100 wniosków
o zapewnienie opieki. Stałą opieką opiekuńczo – wychowawczą objęto uczniów z klas
I – III oraz kilkunastu uczniów klas IV (dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat). Zajęcia prowadzone są na zmianę przez czterech wychowawców w godzinach
od 6.50 – 16.20. W tym roku szkolnym zajęcia w świetlicy odbywają się dla rannej grupy w jednej sali, a popołudniu w dwóch.

Wyposażenie świetlicy w sprzęt meblowy i pomoce dydaktyczne jest dostateczne. Celem pracy świetlicy jest takie zorganizowanie czasu dzieciom, aby w trakcie przebywania w niej mogły uczestniczyć w zabawach i zajęciach dydaktycznych
oraz odrabiać zadania domowe. Szczególnie ważnym aspektem opieki są zajęcia ruchowe, które o ile pozwala na to aura, są prowadzone poza budynkiem szkoły.


GŁÓWNE KIERUNKI PRACY ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 1. Troska o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka . Kształtowanie nawyków
  w zakresie higieny i kultury życia codziennego :

 • organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom przed i po lekcjach
  ( zajęcia sportowo – rekreacyjne ),

 • troska o prawidłową postawę ciała,

 • dbanie o czystość i estetykę sali,

 • dbanie o czystość osobistą oraz kulturalne spożywanie posiłków,

 • wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia, uzmysławianie potrzeby zdrowego odżywiania i dbania o kondycję fizyczną,

 • motywowanie do cichej zabawy,

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy,

 • stwarzanie sytuacji i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,

 • mobilizowanie uczniów klas II, III i IV do współpracy z pierwszakami i pomocy –kształtowanie postaw opiekuńczych.


 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień :

 • popularyzacja wystaw wytworów dziecięcych (galeria prac w świetlicy, na korytarzu),

 • prowadzenie różnych form działalności dziecięcej,

 • prowadzenie zajęć wg ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem tematyki miesiąca,

 • prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych, wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych, wykorzystywanie podkładów muzycznych.


 1. Pomoc dzieciom w opanowaniu materiału z danej klasy i rozwijanie sprawności umysłowej :

 • pomoc w odrabianiu zadań domowych,

 • otoczenie opieką dzieci słabszych w nauce,

 • prowadzenie zabaw dydaktycznych,

 • wymiana obserwacji dziecka z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym,

 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych przedmiotów/ zagadki, gry logiczne, quizy itp./

 • współpraca z biblioteką szkolną, spotkania z dziecięcą literaturą w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (zajęcia czytelnicze).


 1. Kształtowanie postaw moralno – społecznych :

 • wdrażanie do samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny,

 • kształtowanie postawy współgospodarza świetlic,

 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

 • udział w pracach społeczno – użytecznych.


 1. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających z opieki
  w świetlicy :

 • indywidualne kontakty z rodzicami , udzielanie informacji o zachowaniu dziecka
  w czasie przebywania w świetlicy,

 • udzielanie pochwał lub nagan z wpisem do dzienniczka ucznia,

 • informowanie wychowawców klasowych o osiągnięciach uczniów i trudnościach wychowawczych,

 • udzielanie pochwał do zeszytów grupowych.


ROCZNY ROZKŁAD ZAJĘĆ I ZADAŃ

Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE


WRZESIEŃ : ŚWIETLICA TO NASZ DRUGI DOM

Zadania wychowawcze : Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami współżycia społecznego w grupie. Podział na grupy. Zapoznanie dzieci
z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami z grupy świetlicowej. Opieka nad pierwszoklasistami. Wdrażanie do zwracania uwagi na ład i porządek w sali i na jadalni. Objaśnienie zasad korzystania z jadalni.

TEMATYKA

Świetlicowa gromada!

Bezpieczni w drodze do szkoły

Żegnamy wakacje, żegnamy lato

Jesień tuż, tuż


PAŹDZIERNIK : NASI WYCHOWAWCY

Zadania wychowawcze : Kultura osobista i szacunek wobec nauczyciela – wychowawcy oraz pracowników szkoły. Współpraca dzieci z wychowawcą, wspólne rozwiązywanie problemów ucznia. Próba charakterystyki ideału nauczyciela.

TEMATYKA

Światowy Dzień Zwierząt

Święto Edukacji Narodowej

Plony z sadu i ogrodu

Nasze hobby i zainteresowania

Kultura życia codziennegoLISTOPAD : JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Symbole narodowe. Zapoznanie z legendą o białym orle.

TEMATYKA

Nasza Wolna Ojczyzna

Co robią zwierzęta kiedy zbliża się zima?

Tydzień Pluszowego Misia

U Jędrzeja Czarodzieja


GRUDZIEŃ : ZWYCZAJE I OBRZĘDY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zadania wychowawcze : Rozmowa o zwyczajach świątecznych. Skąd taka tradycja, pogadanka na temat choinki, ozdób choinkowych, kolęd. Słuchanie kolęd. Wykonywanie ozdób choinkowych. Rozmowa – dlaczego lubię święta?


TEMATYKA

Barbórka i Mikołajki

Czekamy na święta

Zwyczaje Świąt Bożego NarodzeniaSTYCZEŃ : Z DZIADKAMI FAJNIE JEST!

Zadania wychowawcze : Kultura osobista wobec starszych osób. Dlaczego
i w jaki sposób możemy pomagać starszym i młodszym. Opis Babci i Dziadka

z uwzględnieniem ich charakterystycznych cech w wyglądzie i osobowości. Karnawał – co to jest. Wykonywanie masek karnawałowych.


TEMATYKA

Z Nowym Rokiem, Nowym Krokiem!

Karnawał z Babcią i Dziadkiem

Zima lubi dzieciLUTY : ANDRYCHÓW - MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM

Zadania wychowawcze : Rozmowy na temat swojego miasta. Poznawanie historii Andrychowa i okolic. Jakie są zakłady i fabryki w naszym mieście? Gdzie pracują Twoi rodzice? Co zmieniło się w naszym mieście w ostatnich latach?


TEMATYKA

W krainie Pana Andersena

Nasze zabawy w teatr

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Andrychów


MARZEC : WIOSNA

Zadania wychowawcze : Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa o przylotach ptaków. Marcowy garnek pogody. Wyszukiwanie przysłów o wiośnie. Słuchanie utworu „Cztery pory roku” – „Wiosna”. Wiosenne kwiaty - praca plastyczna.

TEMATYKA

Wiosenne przebudzenie

Święto Patrona Szkoły

Witamy wiosnę!

Wiosna na wsi, w sadzie i ogrodzie

KWIECIEŃ : DZIEŃ ZIEMI

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat ochrony środowiska – co możemy zrobić, aby je ochronić? Uczymy się segregować śmieci. Woda i jej znaczenie

w życiu człowieka. „Nasza Ziemia” – plakat.

TEMATYKA

Urządzenia techniczne ułatwiają nam życie

Święto radia

Kilka słów o Wielkanocy

Chronimy przyrodę

Polska


MAJ : GRUNT TO RODZINA!

Zadania wychowawcze : Rozmowa n/t rodziny, jak ważną rolę pełni w życiu każdego człowieka. Próba oceny, jakie obowiązki w rodzinie posiada każdy
z nas. Za co najbardziej cenisz Mamę, Tatę, Dziadków, rodzeństwo? TEMATYKA

Książka moim przyjacielem

Majówka z Mamą i Tatą

Mój przyjaciel, przyjaciółka

KosmosCZERWIEC : LATO

Zadania wychowawcze : „Czym charakteryzuje się lato?” – pogadanka. Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na placu zabaw, nad wodą itp. „Moje wakacyjne plany i marzenia” – praca plastyczna. „Czy znam numery alarmowe?”.

TEMATYKA

Dzień Dziecka

Lato, lato

Wakacyjne przestrogi


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


PRACOWNICY PEDAGOGICZNI :

 1. wychowawca : mgr Anna Jużkiewicz 13 godzin

 2. wychowawca : mgr Angelika Paleczna 26 godzin

 3. wychowawca : mgr Ewa Pałaszewska 26 godzin

 4. wychowawca : mgr Agnieszka Puto 26 godzin
GODZINY

FORMA ZAJĘĆ DLA DANEJ GRUPY

6.50 - 9.00

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcji

9.00 - 9.40

zajęcia ruchowe dla grupy przed lekcjami

9.40 - 10.30

zajęcia tematyczne dla grupy przed lekcjami

10.30 - 11.30

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy przed lekcjami

11.30 - 13.20

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy po lekcjach

13.20 - 14.00

zajęcia ruchowe dla grupy po lekcjach

14.00 - 15.00

zajęcia tematyczne dla grupy po lekcjach

15.00 - 16.20

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcji
REGULAMIN ŚWIETLICY
 1. Świetlica to nasz drugi dom, od nas zależy jak będziemy się tu czuli.

 2. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby.

 3. Wszyscy dbamy o porządek, estetyczny wygląd sali.

 4. Szanujemy gry i zabawki, oszczędnie gospodarujemy materiałami plastycznymi.

 5. Szanujemy dobro społeczne i osobiste, bierzemy udział w pracach porządkowych.

 6. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.

 7. Zawsze spełniamy polecenia wychowawcy, wychodzimy z sali zajęć
  z pozwoleniem wychowawcy.

 8. Uczymy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.

 9. Opiekujemy się młodszymi kolegami, pomagamy im w trudnościach.

 10. Staramy się, aby nam było dobrze z innymi a innym z nami .

WYRÓŻNIENIA1. Pochwała słowna udzielona w grupie przez wychowawcę.

2. Pochwała wpisana do zeszytu korespondencyjnego.

3. Pochwała udzielona na apelu przez dyrektora szkoły.

4. Wyróżnienie dyplomem w konkursie „Najgrzeczniejsze dziecko miesiąca”.


KARY 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę w obecności grupy.

 2. Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców z złym zachowaniu.

 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 4. Upomnienie na apelu przez dyrektora szkoły.