Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
niepodległa obrazek
kreska dla niepodległej
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska rodzice
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK 2017
kreska 1%
1%
kreska bip
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Plan pracy świetlicy 2017/2018

AAA


OGÓLNE ZAŁOŻENIA

DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Zadaniem świetlicy szkolnej jest sprawowanie opieki nad dziećmi oraz ich żywienie. W bieżącym roku szkolnym rozpatrzono pozytywnie 105 wniosków o zapewnienie opieki . Stałą opieką opiekuńczo – wychowawczą objęto uczniów z klas I – III oraz kilkoro uczniów klas IV. Zajęcia prowadzone są na zmianę przez czterech wychowawców w godzinach od 6.50 – 16.20. W tym roku szkolnym zajęcia na świetlicy odbywają się dla rannej grupy tylko w dwóch salach, a popołudniu w trzech. Rano sala nr 4 jest udostępniana uczniom klas IV-VII.

Wyposażenie świetlicy w sprzęt meblowy i pomoce dydaktyczne jest dostateczne. Celem pracy świetlicy jest takie zorganizowanie czasu dzieciom , aby w trakcie przebywania w niej mogły uczestniczyć w zabawach i zajęciach dydaktycznych oraz odrabiać zadania domowe . Szczególnie ważnym aspektem opieki są zajęcia ruchowe, które o ile pozwala na to aura, są prowadzone poza budynkiem szkoły .


GŁÓWNE KIERUNKI PRACY ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 1. Troska o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka . Kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury życia codziennego :

 • organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom przed i po lekcjach ( zajęcia sportowo – rekreacyjne )

 • troska o prawidłową postawę ciała

 • dbanie o czystość i estetykę sali

 • dbanie o czystość osobistą oraz kulturalne spożywanie posiłków

 • wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia, uzmysławianie potrzeby zdrowego odżywiania i dbania o kondycję fizyczną

 • motywowanie do cichej zabawy

 • wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabawy

 • stwarzanie sytuacji i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu

 • mobilizowanie uczniów klas II i III do współpracy z pierwszakami i pomocy –kształtowanie postaw opiekuńczych.


 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień :

 • popularyzacja wystaw wytworów dziecięcych

 • prowadzenie różnych form działalności dziecięcej

 • prowadzenie zajęć wg ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem tematyki miesiąca

 • prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych, wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych, wykorzystywanie podkładów muzycznych.


 1. Pomoc dzieciom w opanowaniu materiału z danej klasy i rozwijanie sprawności umysłowej :

 • pomoc w odrabianiu zadań domowych

 • otoczenie opieką dzieci słabszych w nauce

 • prowadzenie zabaw dydaktycznych

 • wymiana obserwacji dziecka z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym

 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych przedmiotów/ zagadki, gry logiczne, quizy itp./

 • współpraca z biblioteką szkolną, spotkania z dziecięcą literaturą w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.


 1. Kształtowanie postaw moralno – społecznych :

 • wdrażanie do samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny

 • kształtowanie postawy współgospodarza świetlicy

 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

 • udział w pracach społeczno – użytecznych .


 1. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających z opieki w świetlicy :

 • indywidualne kontakty z rodzicami , udzielanie informacji o zachowaniu dziecka w czasie przebywania w świetlicy

 • udzielanie pochwał lub nagan z wpisem do dzienniczka ucznia

 • informowanie wychowawców klasowych o osiągnięciach uczniów i trudnościach wychowawczych

 • udzielanie pochwał do zeszytów grupowych .

ROCZNY ROZKŁAD ZAJĘĆ I ZADAŃ

Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE


WRZESIEŃ : ŚWIETLICA TO NASZ DRUGI DOM

Zadania wychowawcze : Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami współżycia społecznego w grupie . Podział na grupy . Zapoznanie z wychowawcami oraz między sobą dzieci. Opieka nad pierwszoklasistami . Wdrażanie do zwracania uwagi na ład i porządek w sali i na jadalni . Objaśnienie zasad korzystania z jadalni .

TEMATYKA

Żegnamy wakacje

Bezpieczna droga do szkoły

Plony z sadu i ogrodu

Nadchodzi jesień


PAŹDZIERNIK : NASI WYCHOWAWCY

Zadania wychowawcze : Kultura osobista i szacunek wobec nauczyciela – wychowawcy oraz pracowników szkoły. Współpraca dzieci z wychowawcą , wspólne rozwiązywanie problemów ucznia . Próba charakterystyki ideału nauczyciela .

TEMATYKA

Nasze hobby i zainteresowania

Zwierzęta wokół nas

Moja rodzina


LISTOPAD : MOJA OJCZYZNA

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Symbole narodowe. Zapoznanie z Legendą

o białym orle.

TEMATYKA

Kultura życia codziennego

Nasze zabawy w teatr

Co robią zwierzęta kiedy zbliża się zima


GRUDZIEŃ : ZWYCZAJE I OBRZĘDY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zadania wychowawcze : Rozmowa o zwyczajach świątecznych. Skąd taka tradycja pogadanka na temat choinki, ozdób choinkowych, kolęd. Słuchanie kolęd. Wykonywanie ozdób choinkowych. Dlaczego lubię święta?

TEMATYKA

Andrzejki i Barbórka

Czekamy na święta

STYCZEŃ : ANDRYCHÓW - MIASTO , W KTÓRYM MIESZKAM

Zadania wychowawcze : Rozmowy na temat swojego miasta . Poznawanie historii Andrychowa i okolic. Jakie są zakłady i fabryki w naszym mieście ? Gdzie pracują Twoi rodzice ? Co zmieniło się w naszym mieście w ostatnich latach.

TEMATYKA

Witamy Nowy Rok

W zdrowym ciele zdrowy duch

Zima lubi dzieci

Dokarmianie zwierząt w zimieLUTY : KARNAWAŁ Z BABCIĄ I DZIADKIEM

Zadania wychowawcze : Kultura osobista wobec starszych osób . Dlaczego i w jaki sposób możemy pomagać starszym i młodszym . Opis babci i dziadka

z uwzględnieniem ich charakterystycznych cech w wyglądzie i osobowości. Karnawał – co to jest. Wykonywanie masek karnawałowych.

TEMATYKA

Z wizytą u pana Andersena

Mikołaj Kopernik - kosmos


MARZEC : MARCOWA POGODA

Zadania wychowawcze : Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa o przylotach ptaków. Marcowy garnek pogody. Wyszukiwanie przysłów o wiośnie. Słuchanie utworu cztery pory roku Wiosna. Wiosenne kwiaty- praca plastyczna.

TEMATYKA

Kobiety małe i duże

Przedwiośnie

W zdrowym ciele zdrowy duch

Zwyczaje Wielkanocne


KWIECIEŃ : CHRONIMY PRZYRODĘ

Zadania wychowawcze : Rozmowa na temat ochrony środowiska – co możemy zrobić, aby je ochronić? Uczymy się segregować śmieci. Woda i jej znaczenie

w życiu człowieka. Nasza ziemia-plakat.

TEMATYKA

Wiosna

Wiosna na wsi

Urządzenia techniczne

MAJ : TWOJE ZACHOWANIE ŚWIADCZY O TOBIE

Zadania wychowawcze : Słowa powszechnego użytku : „proszę” , „dziękuję” , „przepraszam” , „dzień dobry” , „do widzenia” . Próba samooceny , zwrócenie uwagi na swoje wady charakteru i podjęcie walki z nimi . Co najbardziej cenisz w drugim człowieku ? Twój stosunek do kolegów , rodziców i nauczycieli . Jakie cechy powinien posiadać dobry uczeń .Jak należy zachować się przy posiłku ?

TEMATYKA

Polska

Jesteśmy Europejczykami

Dzień Matki
CZERWIEC : LATO,LATO –WAKACYJNE PRZESTROGI

Zadania wychowawcze : Czym się charakteryzuje lato-pogadanka. Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na placu zabaw, nad wodą itp. Moje wakacyjne plany

i marzenia – praca plastyczna. Czy znam numery alarmowe.

TEMATYKA

Dzień Dziecka

Książka moim przyjacielem

Nasze zdrowie


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


PRACOWNICY PEDAGOGICZNI :

 1. wychowawca : mgr Ewa Kołodziejczyk 26 godzin

 2. wychowawca : mgr Agnieszka Puto 26 godzin

 3. wychowawca : mgr Angelika Paleczna 26 godzin

 4. wychowawca : mgr Alina Tomiak 13 godzinGODZINY

FORMA ZAJĘĆ DLA DANEJ GRUPY

6.50 - 9.00

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcji

9.00 - 9.40

zajęcia ruchowe dla grupy przed lekcjami

9.40 - 10.30

zajęcia tematyczne dla grupy przed lekcjami

10.30 - 11.30

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy przed lekcjami

11.30 - 13.20

zajęcia indywidualne i obiad dla grupy po lekcjach

13.20 - 14.00

zajęcia ruchowe dla grupy po lekcjach

14.00 - 15.00

zajęcia tematyczne dla grupy po lekcjach

15.00 - 16.20

zajęcia indywidualne dzieci - odrabianie lekcji

REGULAMIN ŚWIETLICY
 1. Świetlica to nasz drugi dom , od nas zależy jak będziemy się tu czuli .

 2. W świetlicy mówimy półgłosem , nie krzyczymy , nie biegamy bez potrzeby.

 3. Wszyscy dbamy o porządek , estetyczny wygląd sali .

 4. Szanujemy gry i zabawki , oszczędnie gospodarujemy materiałami .

 5. Szanujemy dobro społeczne i osobiste , bierzemy udział w pracach porządkowych .

 6. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.

 7. Zawsze spełniamy polecenia wychowawcy , wychodzimy za pozwoleniem .

 8. Uczymy się samodzielnej pracy , starannie i sumiennie odrabiamy lekcje .

 9. Opiekujemy się młodszymi kolegami , pomagamy im w trudnościach .

 10. Staramy się , aby nam było dobrze z innymi , a innym z nami .


WYRÓŻNIENIA1. Pochwała słowna udzielona w grupie przez wychowawcę .

2. Pochwała wpisana do zeszytu korespondencyjnego .

3. Pochwała udzielona na apelu przez dyrektora szkoły .

4. Wyróżnienie dyplomem w konkursie „Najgrzeczniejsze dziecko miesiąca”.


KARY 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę w obecności grupy .

 2. Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców z złym zachowaniu .

 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 4. Upomnienie na apelu przez dyrektora szkoły.