Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska rodzice
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK 2017
kreska 1%
1%
kreska bip
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Plan Pracy RSU

AAA

Plan Pracy Rady Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2017/2018  1. Działalność sprawozdawczo- informacyjna
ZADANIA


TERMIN


WYKONAWCA


ODPOW.


UWAGI

Zebranie organizacyjne RSU, podział kompetencji (sekcje: ds. kontroli, organizacji imprez, przeprowadzania akcji charytatywnych, gazetki ), omówienie zasad działalności Rady.

Wrzesień

RSU

Opiekun RSU


Opracowanie planu pracy RSU, organizacja konkursów, ogłoszenie „Szczęśliwego Numerka”, prezentacja ustaleń RSU z Radą Pedagogiczną.

Wrzesień, na bieżąco

RSU

Prezydium RSU, Opiekun


Aktywizowanie zespołów klasowych do pracy na rzecz społeczności szkolnej.

Cały rok

Łącznicy klasowi

Przew. RSU


Prowadzenie bieżącej informacji o sprawach i zamierzeniach RSU przez gazetkę ścienną, za pośrednictwem łączników klasowych.

Prowadzenie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką.

Aktualizacja informacji o działalności RSU na stronie internetowej Szkoły.

Cały rok

Zastępcy Przew. RSU, łącznicy

Prezydium RSU


Zebrania RSU w pełnym składzie oraz spotkania poszczególnych sekcji.

Cały rok

RSU

Prezydium RSU, Opiekun

  1. Zadania na rzecz szkoły, grupy wiekowej, klasy


ZADANIA


TERMIN


WYKONAWCA


ODPOW.


UWAGI

Zapoznanie z Regulaminem Szkoły, Kodeksem Ucznia, Regulaminem dyżurnych klasowych

Wrzesień

RSU, RSK

Opiekun, Łącznicy


Omówienie regulaminów rywalizacji o miano “Klasy Roku”, “Zasłużony dla Szkoły”.

Wrzesień

RSU, RSK

Opiekun, Łącznicy


Przeprowadzanie kontroli i oceny estetyki sal lekcyjnych, ocena gazetek okolicznościowych klas

Wrzesień

Styczeń

wg harmonogramu kalendarza szkolnego

Sekcja RSU

Opiekun RSU


Reprezentowanie szkoły na różnych uroczystościach

Cały rok

RSU

Prezydium RSU


Reprezentowanie interesów młodzieży w oparciu o Kodeks Ucznia i Regulamin Szkoły

Cały rok

RSU

Prezydium RSU


Rozstrzygnięcie konkursu o miano Klasy Roku (podsumowanie konkursu po I półroczu)

Styczeń

Czerwiec

RSU, RSK, Wychowawcy

Opiekun RSU


Wybory nowego przewodniczącego RSU

Maj/Czerwiec 2018

RSU, Szkolna Komisja Wyborcza

Prezydium RSU


Zgłaszanie kandydatów do odznak Zasłużony dla Szkoły, rozpatrywanie wniosków

Czerwiec

RSU, RSK

RSU, RSK, Koła, Sekcje


Organizacja pomocy koleżeńskiej

Cały rok

RSU

Opiekun

III. Praca społeczno - użyteczna


Praca społeczna na rzecz klasy

Cały rok

RSK

RSK, Wych. Klas


Dekorowanie szkoły z okazji świąt, opieka nad grobami nauczycieli

Zgodnie z planem świąt i uroczystości

RSK

RSU, RSK,


Promocja działań charytatywnych (zbiórki żywności, rozprowadzanie kartek świątecznych przy współpracy z organizacją charytatywną Sursum Corda, akcja Góra Grosza), współpraca ze szkolnym kołem CARITAS

Cały rok

RSU

RSU, Pedagog Szkolny, Opiekun Koła CARITAS


Zbiórka makulatury oraz plastikowych nakrętek

Cały rok

RSU

Opiekun RSU


IV. Organizacja czasu wolnego


Życzenia noworoczne, świąteczne dla instytucji wspierających Szkołę

Grudzień, Kwiecień

RSU

Opiekun RSU


Współpraca z gazetką szkolną “Nasz Świat”

Cały rok

RSU, Redakcja „NŚ”

Opiekuno-

wie


Organizacja szkolnych imprez kulturalnych, organizacja “Kolorowych Piątków”

Cały rok, wg harmonogramu szkolnego kalendarza

RSU

Opiekun RSU


Obchody różnych uroczystości

Cały rok, wg harmonogramu szkolnego kalendarza

RSU

Opiekun RSU, Przew. RSU


Organizacja dyskotek

Październik, Kwiecień

RSU

Opiekun RSU
Ewaluacja Planu pracy Samorządu Uczniowskiego:

Plan pracy może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie monitorowany w toku jego realizacji.

Ewaluacja podsumowująca nastąpi na koniec roku szkolnego 2017/2018.

Jej wyniki wykorzystane zostaną do usprawnienia form pracy w kolejnych latach