Plan dnia

AAA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ


6.50 – 8.00 – zbieranie się dzieci, zajęcia własne,

8.00 – 9.00 – zabawy dowolne wg. zainteresowań, odrabianie zdań domowych,

9.00 – 10.40 – zajęcia tematyczne (ruchowe, plastyczne, czytelnicze, oglądanie bajek, zabawy na świeżym powietrzu),

10.40 – 13.20 – obiad dla wszystkich grup świetlicowych, zajęcia indywidualne,

13.20 – 15.00 – zajęcia tematyczne (ruchowe, plastyczne, czytelnicze, oglądanie bajek, zabawy na świeżym powietrzu),

15.00 – 16.20 – zabawy dowolne wg. zainteresowań, odrabianie zadań domowych.