Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
karta szkolna santander

KARTA SZKOLNA Santander Bank Polska S.A.

AAA

BEZPIECZNA SZKOŁA

NOWOCZESNA SZKOŁA


Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez

Santander Bank Polska S.A.


Cele projektu:


 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.

 Promocja nowoczesnej szkoły.

 Edukacja ekonomiczna.

 Wsparcie aktywnych szkół.


Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa

w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym

wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu

obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty wyprodukowane i dostarczone

przez bank, służą jednocześnie jako identyfikator szkoły, gdyż widnieją

na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo szkoły.


Koszty


Zainstalowany w naszej szkole system kontrolowanego dostępu, został

w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany

na własność szkole. Bank pokrywa również koszty produkcji i dostarczenia

do szkoły kart dla kolejnych roczników uczniów klas pierwszych.


Jak to działa?


Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną

do indywidualnego systemu zaprogramowanego dla danej szkoły. Taką kartę

otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każdorazowe wejście

i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice)

wpuszczane są do szkoły przez jej pracowników (w ramach projektu w szkole

zainstalowano też domofon).

W ramach wdrożonego systemu wydzielone zostały różne strefy

kontrolowanego dostępu (sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie).