Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
OTWIERAMY KLASĘ PŁYWACKĄ!!
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
prace plastyczne kreska
Koło Historyczne
Koło Historyczne
kreska regulaminy
Koło biologiczne
Koło biologiczne
kreska kolo biologiczne
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec

Czynniki chroniące i ryzyka

AAA


Czynniki chroniące i czynniki ryzyka opracowane na podstawie ewaluacji dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie .Zachowania problemowe uczniów, które są czynnikami ryzyka :


- słaba kondycja psychiczna dzieci ,

- nieodpowiedzialne zachowania w sieci , brak dbania o swoją godność, umieszczanie w sieci niewłaściwych zdjęć,

- izolacja wybranych osób z klasy,

- mobbingowanie uczniów między sobą,

- spożywanie napojów energetyzujących przed lekcjami przez uczniów,

- niechęć do przygotowania się do lekcji i nieodrabianie prac domowych,

- niszczenie mienia szkoły oraz mienia innych osób.


Inne czynniki ryzyka :


- Problemy wychowawcze rodziców z własnymi dziećmi, których nie potrafią sami rozwiązać,

- brak kontroli rodziców nad tym jak ich dziecko funkcjonuje w sieci, (Pojawił się problem przesyłania wśród uczniów zdjęć o niepożądanych

treściach. )

- ryzyko zachowania poziomu bezpieczeństwa w stosunku do ubiegłego roku szkolnego ze względu na zwiększenie liczby uczniów starszych,

klas w stosunku do ilości uczniów klas I- III,

- mała ilość sal lekcyjnych wymuszająca naukę na dwie zmiany.


Czynniki chroniące:


- poczucie przynależności;

- pozytywny klimat szkoły;

- wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy;

- tworzenie okazji do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć;

- zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy.

- promowanie integracji z niepełnosprawnymi uczniami

- czuwanie nad uczęszczaniem uczniów do szkoły

- motywowanie do obecności na lekcjach

- procedura używania telefonów w szkole zmniejszyła znacznie ilość problemów między dziećmi

- podejmowanie działań profilaktycznych przy współpracy z OPS, między innymi działania profilaktyczne:

  • w zakresie używania substancji psychoaktywnych

  • cyber przemocy

-szeroka gama zajęć rozwijających zainteresowania:

  • sportowe

  • artystyczne

  • naukowe

- realizacja programów z funduszy unijnych dla dzieci zdolnych i mniej zdolnych

- propagowanie idei wolontariatu

- współpraca wszystkich pracowników szkoły z rodzicami na rzecz zauważania problemów i pomocy w ich rozwiązaniu


zatrudnienie przez szkołę:

  • pedagoga

  • psychologa

  • pielęgniarki

  • specjalistów