Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
20171128 154419

„Akcja edukacyjna”

AAAInformujemy, że w roku szkolnym 2018 / 2019 nasza szkoła nadal realizuje projekt unijny "Akcja Edukacyjna".

Od 10 do 21 września prowadzimy rekrutację do zajęć wyrównawczych z matematyki i przyrody. Do tych zajęć mogą przystąpić uczniowie, którzy w zeszłym roku nie uczestniczyli w tej formie wsparcia, szczególnie zapraszamy uczniów klas piątych! Wszelkich informacji udziela p. Marta Markowska.

Uczestnikom Projektu, którzy w zeszłym roku uczestniczyli w zajęciach rozwijających "Młodzi Naukowcy - Przyroda" oraz "Młodzi Naukowcy - Informatyka z elementami matematyki" przypominamy, że od października rozpoczną drugi (ostatni) rok trwania zajęć. Harmonogram zajęć będzie zamieszczony końcem września na gazetce obok pokoju nauczycielskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach!

„Akcja edukacyjna” nr: RPMP.10.01.03-12-0293/16

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa MałopolskiegoWyższy poziom kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja podejścia do uczniów


„Akcja edukacyjna”


Celem projektu, który będzie realizowany od 01.09.2017 do 31.07.2019 jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.


W projekcie udział wezmą uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Andrychowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie oraz Szkoły Podstawowej w Sułkowicach – Bolęcinie.


Zadania ujęte w projekcie obejmują:

 1. Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4 w Andrychowie oraz w Szkole Podstawowej w Sułkowicach - Bolęcinie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych

 2. Wyposażenie szkół podstawowych Nr 2 i Nr 4 w Andrychowie oraz Szkoły Podstawowej w Sułkowicach - Bolęcinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK


 1. Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Andrychowie

 1. Zajęcia rozwijające „Mały Matematyk”

 2. Zajęcia rozwijające „ Przyroda w sieci”

 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 4. Zajęcia wyrównawcze z przyrody

 5. Zajęcia rozwijające z informatyki


 1. Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie

 1. Zajęcia rozwijające „Młodzi Naukowcy – przyroda”

 2. Zajęcia rozwijające „Młodzi naukowcy – informatyka z elementami matematyki”

 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 4. Zajęcia wyrównawcze z przyrody


 1. Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Sułkowicach Bolęcinie

 1. Zajęcia rozwijające z przyrody „Brama do świata”

 2. Zajęcia rozwijające Infor-Matyk – informatyka z elementami matematyki

 3. Zajęcia rozwijające „ Klub przyrodnika”

 4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 5. Zajęcia wyrównawcze z przyrody


Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.


Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji dostępnym w każdej ze szkół.


Całkowita wartość Projektu wynosi 1 111 610,40 PLN


Współfinansowanie UE: 944 868,84 PLN


Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 111 161,04 PLNPodczas realizacji projektu, 496 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych lub technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dodatkowo, uczniowie wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020Młodzi Naukowcy - informatyka z elementami matematyki w nowej pracowni komputerowej wyposażonej że środków unijnych w ramach projektu Akcja Edukacyjna. W grudniu grupy z klas szóstych oraz siodmych w ramach zajęć programowaly w różnych aplikacjach online poznając języki programowania m.in. Phyton.

20171128 15442920171205 15240020171205 15241420171205 15243220171207 15301820171207 15305220171207 153105

Zobacz również