1

Wycieczka do Tyńca

AAA


8 grudnia 2017 roku klasa 7d wzięła udział w wycieczce do Tyńca. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Opactwo Benedyktynów, najstarszy istniejący klasztor w Polsce. Wzięli także udział w warsztatach w zrekonstruowanym pomieszczeniu dawnego skryptorium, poświęcony tajnikom pracy skryby i iluminatora. Poznali dokładnie rolę i charakter skryptoriów klasztornych oraz kolejne etapy powstawania książki rękopiśmiennej. Zajęcia miały charakter praktyczny. Każdy uczeń otrzymał atrament i gęsie pióro, przy pomocy których miał zapisać po łacinie średniowieczną sentencję. Po zakończonych warsztatach, klasa 7d zwiedziła Stare Miasto w Krakowie i odwiedziła kiermasz bożonarodzeniowy na Rynku. Organizatorkami wycieczki były: p. A. Kowina i p. M. Dudka.


2345678910