Zdjęcie naszej szkoły
ZAPRASZAMY DO CZWÓRKI!!!
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
AKCJA EDUKACYJNA
AKTYWNA TABLICA
kreska plan lekcji
logo niepodległa ministerstwo
kreska dla niepodległej
kreska klauzula
KLAUZULA INFORMACYJNA
kreska szkola
kreska nauczyciele
kreska stołówka
kreska świetlica
kreska biblioteka
BIBLIOTEKA
kreska uczniowie
kreska egzamin ósmoklasisty
logo e8
kreska rodzice
kreska ogród sztuki
w ogrodzie sztuki
Prace plastyczne
kreska regulaminy
kreska dokumenty
kreska akcje
kreska caritas
Szkolne Koło Caritas w Naszej Szkole
kreska szkoła prom zdro
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
kreska sukcesy
kreska pływam
PROGRAM "JUŻ PŁYWAM"
kreska zielona szkola
ZIELONA SZKOŁA
kreska szkolne blogi
kreska filmy
kreska zuchy
kreska euro week
EUROWEEK 2017
kreska 1%
Biuletyn Informacji Publicznej
kreska archiwum
ARCHIWALNA STRONA SZKOLNA
kreska koniec
selfie

” SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ”

AAA

Zapraszamy

Do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym

” SELFIE Z NIEPODLEGŁĄ”

Wybierając się na wakacyjne wycieczki te bliskie i te dalekie na pewno natkniecie się na miejsca szczególnie ważne dla historii Polski, zabytki, które były niemymi świadkami czasów gdy Polska odzyskiwała niepodległość, pomniki które przypominają trudną drogę odzyskiwania niepodległości i budowania wolnej ojczyzny, czy inne symbole Polski.

Zróbcie sobie z nimi zdjęcie!
ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa nr4 w Andrychowie

TERMINY
Termin konkursu – od 15.06.2018 r. do 15.09. 2018 r.
Termin zgłaszania prac – do 15.09.2018

CELEM KONKURSU JEST:

Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości;
Kształtowanie postaw patriotycznych;
Popularyzacja wiedzy historycznej;
Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych;
Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie;

 • Jedna osoba może zgłosić 2 zdjęcia;

 • Uczestnicy konkursu akceptują to, że ich zdjęcia zostaną wykorzystane do publikacji na stronie internetowej szkoły i/lub do druku na wystawę w celach promocyjnych szkoły;

 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego;

 • Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, należy posiadać zgodę na publikację ich wizerunku;

 • Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 • Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg;

 • Zdjęcie (plik JPEG) należy dostarczyć w formie elektronicznej

na e-mail piotr.szczepanski@sp4andrychow.edu.pl do 15 września 2018 r.;

 • Zgłaszając zdjęcie do konkursu, należy podać następujące informacje:

imię i nazwisko autora, klasa;

 • Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis zdjęcia, komentarz wyjaśniający wybór motywu fotograficznego

 • Zgłaszając zdjęcie, autor oświadcza, że jest jego autorem i ma do niego wszelkie prawa autorskie;

 • Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 • Zgodność z tematyką konkursu;

 • Pomysł i kompozycja;

 • Walory artystyczne.

.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.