Zegar

Ramowy rozkład dnia

AAA

6:30-7:00 Schodzenie się dzieci – grupa łączona. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rysowanie.

7:00-8:50 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, ćwiczenia poranne. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Utrwalenie wiadomości. Obserwacja dzieci – arkusz obserwacji dziecka.

8:50-9:00 Mycie rąk – zachowanie poszczególnych etapów.

9:00-9:30 Śniadanie – wdrażanie do samodzielnego jedzenia i kulturalnego zachowania się przy stole. Mycie zębów.

9:30-11:45 Zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku i możliwości dziecka z zakresu doskonalenia mowy i myślenia, edukacji społeczno-moralnej, zdrowotnej, ruchowej, kulturalno-estetycznej, muzycznej, technicznej, matematycznej, komunikacyjnej, przyrodniczej. Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu, mycie rąk, nakrywanie do stołu.

12:00-12:30 Obiad.

12:30-12:45 Mycie rąk, twarzy, zębów.

12:45-14:15 Spacery, wycieczki – bezpośredni kontakt z przyrodą. Utrwalanie wiadomości – zabawy i gry dydaktyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, tematyczne, rysowanie i kolorowanie, utrwalanie wierszy, piosenek. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych – dzieci 5-, 6-letnie, zabawy ruchowe – dzieci 3-, 4-letnie. Zajęcia dodatkowe: język angielski, religia, logoterapia. Trzylatki – leżakowanie.

14:15-14:30 Przygotowanie do podwieczorku – mycie rąk.

14:30-14:45 Podwieczorek.

14:45-15:30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, obserwacja, zabawy w ogrodzie.

15:30-17:00 Grupa łączona – gry, zabawy, praca z komputerem.