Ważna informacja w Kąciku dla Rodzica

AAA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zostały wprowadzone pewne zasady, do których musimy wszyscy się zastosować.

Prosimy Rodziców o to, by:

- wchodząc na plac przedszkolny założyli maseczki i rękawiczki jednorazowe (dzieci to nie obowiązuje),

- nie wchodzili do budynku przedszkola (dzieci przejmie pani dyżurująca w szatni),

- wyrazili pisemną zgodę na codzienne mierzenie dziecku temperatury,

- przynieśli dla dzieci ubrania na zmianę w woreczku foliowym.

W przedszkolu nie ma obecnie mycia zębów i obowiązują ręczniki papierowe.

Jeśli chodzi o wyprawki do zajęć plastycznych, to w I półroczu będziemy korzystać z materiałów, które zostały z ubiegłego roku. Później każdy z wychowawców zdecyduje, czego będzie potrzebował na II półrocze i poinformuje Rodziców swoich przedszkolaków.

Karty pracy zakupi we wrześniu przedstawiciel Rodziców.