KONTAKT
PRZEDSZKOLE NR 3
UL. LENARTOWICZA 36
34-12O ANDRYCHÓW
TEL. 33 875 38 50
Przedszkole na Fb
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 3 w Andrychowie "Trzymajmy się razem"
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 3 w Andrychowie "Trzymajmy się razem"
WCZESNE WSPOMAGANIE
Baza lokalowa przedszkola
PRACA NA RZECZ PLACÓWKI I ŚRODOWISKA
AKCJE PROWADZONE W NASZEJ PLACÓWCE

Oddziały Integracyjne

AAA

W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów integracyjnych. w których razem bawią się i uczą dzieci zdrowe i niepełnosprawne.

Liczba dzieci w oddziale integracyjnym to 15 dzieci pełnosprawnych i 3-5 dzieci z niepełnosprawnością.

Grupa integracyjna prowadzona jest przez nauczyciela wychowania przedszkolnego który jest nauczycielem prowadzącym oraz przez pedagoga specjalnego.

Rolą nauczyciela wspomagającego jest dostosowanie form, tempa pracy do możliwości dzieci niepełnosprawnych.

Nauczanie zintegrowane dzieci pełno- i niepełnosprawnych niesie wiele korzyści dla obydwu grup. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko niepełnoprawne otrzymuje wiele bodźców od swoich zdrowych rówieśników a wspólne zajęcia pozwalają dzieciom pełnosprawnym uczyć się tolerancji, niesienia pomocy, współdziałania.