ZSS w Roczynach
Szkoły w naszej gminie
Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
ZSS w Targanicach
ZSS w Zagórniku
ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie

Gminny Zarząd Oświaty

AAA
Rynek 10, 34-120 Andrychów
Burmistrz Andrychowa informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVIII-143-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012 r. został utworzony Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie (GZO), który swoją działalność rozpoczął 22 marca 2012 r.

Bezpośredni nadzór nad działalnością GZO sprawuje Burmistrz Andrychowa.

Funkcję Dyrektora GZO pełni Pan Andrzej Szafrański.

Funkcję Głównego Księgowego GZO pełni Pani Grażyna Kołodziejczyk.

Zgodnie ze statutem, przedmiotem działalności podstawowej GZO jest organizacja, zapewnienie warunków działania, nadzór nad funkcjonowaniem oraz obsługa ekonomiczno- administracyjna placówek oświatowych Gminy Andrychów.

Pozostała działalność GZO to:
a) funkcjonowanie systemu oświaty, edukacji i wychowania na terenie Gminy Andrychów,
b) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty i pracowników Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie,
c) działania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech,
d) prowadzenie spraw byłych pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych i SP ZOZ Andrychów,
e) prowadzenie spraw związanych z kształceniem pracowników młodocianych,
f) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie edukacji, polityki prorodzinnej, zdrowia i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
g) prowadzenie całości spraw finansowo-księgowych Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie.