WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
IMG 0953

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

AAA

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystania z komputera, internetu i telefonów komórkowych.

„W którym świecie żyje Twoje dziecko?” – to hasło kampanii prowadzonej przez Fundację Dziecko w Sieci zostało rozwinięte podczas zebrań rodziców klas I w dniu 19 listopada 2012 r.

Pedagog szkolny p. mgr Teresa Komendera przedstawiła prezentację multimedialną na temat „Uczniowie a media cyfrowe. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu, telefonu komórkowego”.

Prezentacja i prelekcja pedagoga została wzbogacona wynikami anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród pierwszoklasistów w listopadzie 2012 r.

Po zebraniu rodzice otrzymali ulotki z adresami stron internetowych, gdzie można uzyskać informacje na temat bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu oraz ulotki informujące o zajęciach w Klubie Aktywnego Gimnazjalisty w OWR w Andrychowie.

Mogli również zabrać ulotki na temat szkodliwości napojów energetycznych, substancji psychoaktywnych oraz zasad rozmowy z dzieckiem. Nasza szkoła otrzymała materiały w ramach uczestnictwa w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012.

Zespół ds. promocji

IMG 0959IMG 0962IMG 0965