WWW szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Odkrywców Talentów
Bezpieczna szkoła
Pokl
Oświęcim (11)

Będziemy pamiętać...

AAA

Będziemy pamiętać...

Ważne jest, aby młodzież znała historię swojego narodu. Wiemy, że Polska doświadczyła wielu tragicznych wydarzeń. Jednym z nich jest II wojna światowa. By poznać tę część historii, co roku, uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 jadą do Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Celem wyjazdu jest zapoznanie młodzieży ze zjawiskiem holocaustu, martyrologii przede wszystkim narodu polskiego i żydowskiego, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci oraz budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie. Uczniowie poznali ciężkie, okrutne warunki życia obozowego, zobaczyli cele oraz usłyszeli wiele wstrząsających opowieści o losach więźniów. Pod ścianą śmierci młodzież zapalili znicze, złożyli wiązanki oraz minutą ciszy uczcili pamięć pomordowanych. W obozie Birkenau zwiedzali rampę kolejową, gdzie odbywały się selekcje przybyłych do obozu więźniów, zobaczyli pozostałości po krematoriach i baraki.

Ta lekcja historii pozostanie w pamięci uczniów na zawsze.

Zespół ds. promocji

Oświęcim (14)Oświęcim (15)Oświęcim (1)Oświęcim (3)Oświęcim (4)Oświęcim (6)Oświęcim (9)Oświęcim