Stop SMOG - akcja społeczna.

Stop SMOG! Konkurs plastyczny

AAA
14 listopada 2012, 13:22
Chcąc przybliżyć tematykę związaną z nieodpowiedzialnym paleniem śmieci w przydomowych kotłowniach najmłodszym mieszkańcom Gminy Andrychów ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na zagrożenia, jakim sprzyja nieodpowiedzialne zachowanie dotyczące naszego środowiska.

Celem konkursu jest także upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych znajomości ochrony środowiska. Istotnym elementem edukacyjnym projektu jest konkurs „STOP SMOG", do udziału w którym chcemy zaprosić Państwa szkołę, a szczególnie uczniów klas 1 - 4.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wykonać rysunek lub obraz w formacie A4, nawiązującą tematycznie do omawianej problematyki widzianą oczami dziecka.
Prace należy dostarczyć do Biblioteki Miejskiej w Andrychowie przy ul Krakowskiej 74 do 31 grudnia 2012 roku.

Laureatów oraz wyróżnionych wybierze jury konkursu, kierując się ocena merytoryczną i plastyczną prac, a w szczególności kreatywnością i sugestywnością przedstawienia konkursowego tematu. Z prac zostanie utworzona specjalna galeria na podstronie Kampanii Stop Smog.

Szczegóły na stronie andrychow.eu
Stop SMOG