Szkola dla 6latka

Salon Sześciolatka

AAA
28 marca 2013, 9:33

ZAPROSZENIE NA „Salon Sześciolatka” - „Edukacja najmłodszych szansą na lepszy rozwój”

1. W większości krajów europejskich do szkoły idą już dzieci sześcioletnie i młodsze (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Niemcy, Litwa, Włochy)

2. Wcześniejsza nauka daje dziecku więcej okazji do poznawania ciekawych obszarów wiedzy i opanowania nowych umiejętności.

3. Edukacja już na tym poziomie daje dziecku szansę na pełniejsze uspołecznienie i zawieranie nowych przyjaźni.

4. Wcześniejsza edukacja umożliwia pełne wykorzystanie potencjału dziecka i stworzenie mu optymalnych warunków do pełnego rozwoju.

5. Nauka w środowisku szkolnym pozwala na budowanie poczucia własnej wartości oraz dalszy rozwój samodzielności i odpowiedzialności.

6. Szkoły polskie są przygotowane do przyjęcia dzieci sześcioletnich (odpowiednio przygotowana baza, nauczyciele mają odpowiednie kwalifikacje, w większości umożliwiona jest opieka świetlicowa i korzystanie z posiłków).

7. Jeśli dziecko rozpocznie naukę w szkole 1 września 2013 roku, to będzie uczyło się wg nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

Serdecznie zapraszamy Państwa rodziców dzieci sześcioletnich do udziału w spotkaniu informacyjnym „Salon Sześciolatka” dotyczącym wcześniejszej edukacji dzieci w szkole podstawowej, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013r. o godzinie 17.00 w Szkole podstawowej Nr 4 w Andrychowie, ul. Włókniarzy 10a


Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak

Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski


W programie:

1. Występy dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 2, którzy rozpoczęli naukę w wieku sześciu lat.

2. „Lekcje” dla dzieci z Przedszkoli prowadzone przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 2.

3. Spotkanie Rodziców z zaproszonymi gośćmi – dyskusja „Edukacja Dzieci sześcioletnich w szkole”.

Prosimy Rodziców o przemyślenie tematów do rozmowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ciekawym i mamy nadzieję – owocnym spotkaniu.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie - Anna Rychter

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie - Piotr Ptak