oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna ZSS Roczyny

AAA
27 lutego 2013, 11:55

Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach w celu podniesienia jakości nauczania w Gimnazjum oraz zwiększenia oferty edukacyjnej dla uczniów III etapu edukacyjnego w Gminie Andrychów proponuje w roku szkolnym 2013/2014:
- otwarcie klasy I gimnazjalnej z rozszerzonym programem nauczania informatyki i języków obcych (wg własnych programów);
- wzbogacenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum w ramach projektu „Akcja Informacja;
- ciekawą ofertę dodatkowych zajęć sportowych.
Szczegóły wkrótce na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zss-roczyny.pl.

Zapraszamy!

Magdalena Kubalka-Pluta
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach