Chlopsks Szkola Biznesu

Bezpłatne egzemplarze gry „Chłopska Szkoła Biznesu” opartej na historii Andrychowa

AAA
15 stycznia 2013, 12:58

Czy historia może być ciekawa?
Jak zainteresować młodzież ekonomią i promować przedsiębiorczość?
Jakich narzędzi użyć, żeby uczyć poprzez działanie?
Jak zaangażować i zintegrować grupę?
Wystarczy zagrać w „Chłopską Szkołę Biznesu”!
Zorganizuj rozgrywkę, a grę otrzymasz bezpłatnie.

Urząd Miejski w Andrychowie oraz Małopolski Instytut Kultury zapraszają stowarzyszenia, ośrodki, szkoły, fundacje do udziału w projekcie Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, w ramach którego przewidziano bezpłatną dystrybucję gier. Aby otrzymać bezpłatnie egzemplarz gry wystarczy do 30 kwietnia 2013 r. zrealizować własną inicjatywę edukacyjną (lekcje, spotkania, rozgrywki) w której weźmie udział łącznie 90 osób. Nie musi to być jednorazowe wydarzenie - może być kilka spotkań-rozgrywek w ramach prowadzonej działalności.

Symulacyjna gra ekonomiczna „Chłopska Szkoła Biznesu” została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury jako narzędzie edukacyjne służące do działań grupą od 12 do 30 osób w wieku od 12 roku życia. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej inspirowaną andrychowską historią (działalność produkcyjna i handlowa tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku). Uczestnicy rozgrywki wcielają się w piekarzy, tkaczy i kowali, którzy produkują chleby, bryki i płótna, handlują między sobą i prowadzą wyprawy handlowe z Andrychowa do miast Europy.

Szczegółowych informacji udziela Marcin Putyra tel. 33 842 99 36, e-mail: csb@andrychow.eu

Projekt Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” – realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Więcej informacji: www.csb.mik.krakow.pl