AEdc

Akcja edukacyjna dla ciebie

AAA
10 lipca 2018, 14:56

Informacja dotyczy Projektu pn. „Akcja edukacyjna dla ciebie” nr RPMP.10.01.03-12-0342/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Minął pierwszy rok projektu pt. „Akcja edukacyjna dla ciebie”, który realizowany był w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu, w Rzykach i w Targanicach.

Uczniowie klas VII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych zostali objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych poprzez udział w następujących zajęciach:

- w Sułkowicach-Łęgu: zajęcia rozwijające i zajęcia wyrównawcze z matematyki „I Ty możesz zostać Pitagorasem”, EUREKA – szkolne koło doświadczeń, interdyscyplinarne zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych „Smacznie, zdrowo, naukowo”,

- w Rzykach: zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna”, zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele - odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami”, zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajemnice przyrody”, zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne”,

- w Targanicach: zajęcia rozwijające „Biolchem” i zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Zajęcia bardzo często odbywały się w terenie, podczas wycieczek edukacyjnych, w muzeach, w ogrodach, a nawet w kuchni.

W ramach pozyskanych środków do w/w szkół zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, wyposażono pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych na kwotę 245.689,62 zł.

Jak uczniowie pracowali, zdobywali nowe doświadczenia, poznawali ciekawe miejsca można zobaczyć na stronach internetowych szkół.

Rekrutacja do projektu na nowy rok szkolny 2018/2019 odbędzie się we wrześniu. Część uczniów będzie kontynuować udział w zajęciach, a dla niektórych będzie to początek nowej przygody.