AE

Akcja edukacyjna

AAA
26 października 2017, 11:19

„Akcja edukacyjna”

Celem projektu, który będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r. jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

W projekcie udział wezmą uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie oraz Szkoły Podstawowej w Sułkowicach – Bolęcinie.

Zadania ujęte w projekcie obejmują:

I. Wyposażenie pracowni w SP nr 2 i SP nr 4 w Andrychowie oraz w SP w Sułkowicach - Bolęcinie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

II. Wyposażenie szkół podstawowych nr 2 i nr 4 w Andrychowie oraz SP w Sułkowicach - Bolęcinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

III. Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie:

1. Zajęcia rozwijające „Mały Matematyk”.

2. Zajęcia rozwijające „Przyroda w sieci”.

3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

4. Zajęcia wyrównawcze z przyrody.

5. Zajęcia rozwijające z informatyki.

IV. Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie:

1. Zajęcia rozwijające „Młodzi Naukowcy – przyroda”.

2. Zajęcia rozwijające „Młodzi naukowcy – informatyka z elementami matematyki”.

3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

4. Zajęcia wyrównawcze z przyrody.

V. Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Sułkowicach Bolęcinie

1. Zajęcia rozwijające „Brama do świata”.

2. Zajęcia rozwijające Infor-Matyk – informatyka z elementami matematyki.

3. Zajęcia rozwijające koło przyrodnicze „Klub przyrodnika”.

4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

5. Zajęcia wyrównawcze z przyrody.

Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.

Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji dostępnym w każdej ze szkół.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1.111.610,40 PLN

Współfinansowanie UE: 944.868,84 PLN

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 111.161,04 PLN

Podczas realizacji projektu, 496 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych, m.in. uczniowie wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.