ZSS Sułkowice-Bolęcina

Sztuka nauczania - inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku

AAA
23 maja 2013, 11:09
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie zaprasza na II sympozjum dydaktyczno-naukowe "Sztuka nauczania - inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku"

Celem sympozjum jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów edukacji, integracja środowiska oświatowego oraz dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami stawianymi przed nauczycielami w dobie intensywnego rozwoju narzędzi TIK i zdalnego nauczania.
Sympozjum odbędzie się w dniach 7- 8 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie. Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.

Program, rejestracja elektroniczna oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie www.szkolabolecina.pl/sympozjum2
program