Przetarg zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akcja edukacyjna"

AAA
2 sierpnia 2017, 8:28
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Akcja edukacyjna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego, do trzech szkół podstawowych na terenie Gminy Andrychów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część I – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie, w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie i w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie

Część II – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie.

Część III – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

Część IV – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.