Tarnów 1

Promujemy kodeks walki z rakiem !

AAA
1 października 2012, 12:51

PROMUJEMY KODEKS WALKI Z RAKIEM!

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie zostało wyróżnione przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Tarnowie za realizację projektu „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” w roku szkolnym 2011/2012.

Konferencję zorganizował Małopolski Kurator Oświaty przy współpracy z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie i prof. Leszkiem Kołodziejskim – Kierownikiem Tarnowskiego Ośrodka Onkologii.

Prezentację działań Gimnazjum nr 2 w Andrychowie przedstawił pedagog szkolny mgr Teresa Komendera na konferencji „Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem a nasz styl życia”, która odbyła się 25 września 2012 r. w Tarnowie.

Nasza szkoła była jedynym gimnazjum spośród czterech szkół wyróżnionych z Małopolski za upowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W konferencji uczestniczyli nauczyciele z województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Oprócz prezentacji dobrych praktyk w szkołach w programie konferencji były również wykłady prof. dr hab. nauk medycznych Leszka Kołodziejskiego „Czerniaki i znamiona” oraz „Wojna biologiczna?”


Zespół ds. promocji szkoły

Tarnów 2Tarnów 3Tarnów 4