IV MKPA 2014

IV Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

AAA
22 sierpnia 2014, 10:31
Centrum Kultury i Sportu oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie zapraszają na IV Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej dla szkół województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, który odbędzie się 27. i 28. listopada 2014r. w Domu Kultury w Miechowie przy ulicy Racławickiej 10.

Jest to impreza oświatowa o zasięgu ponadregionalnym objęta honorowym patronatem Małopolskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa. Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie. Patronat językowy nad konkursem objęła Szkoła Językowa „Hajek”.
Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych. Jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach: soliści (27. listopada) i zespoły (28. listopada).
Każda szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację we wskazanej wyżej kategorii. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 wykonawców (decyduje kolejność zgłoszeń). Termin zgłoszeń upływa z dniem 31. października 2014r.

Regulamin (prosimy o uważne zapoznanie się z nim), karty zgłoszeń, program, harmonogram oraz wyniki konkursu dostępne będą na stronach internetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 www.sp2miechow.szkolnastrona.pl, CKiS www.ckis.miechow.eu oraz Szkoły Językowej „Hajek” www.hajek.edu.pl.