Ekonomia społeczna w mojej okolicy - konkurs.

Ekonomia społeczna w mojej okolicy - konkurs.

AAA
12 listopada 2012, 15:10
TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI CHRZANOWSKIEJ W CHRZANOWIE - partner projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „EKONOMIA SPOŁECZNA W MOJEJ OKOLICY”

Celem konkursu jest promocja ekonomii społecznej w środowisku lokalnym – jej idei oraz podmiotów działających na jej rzecz.

Praca plastyczna musi prezentować działalność podmiotu ekonomii społecznej funkcjonującego
w najbliższej okolicy: organizacji pozarządowej, fundacji, Centrum i Klubu Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Lokalnej Grupy Działania, OSP, KGW, lokalnego klubu sportowego, itp.

Prace mogą być wykonane techniką dowolną, w formie płaskiej, format A3. Praca powinna zostać opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą organizacji, której dotyczy praca.
Do każdej pracy musi zostać dołączone oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu (wzór w załączeniu).

Prace należy dostarczać (osobiście lub drogą pocztową) do Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Zachodnim: 32-500 Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. nr 11 – budynek Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 09 grudnia 2012 r. o godz. 15.00 w Dworze z Drogini, podczas Festiwalu Ekonomii Społecznej w Muzeum „Nadwiślański Park Etnograficzny” w Wygiełzowie.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
- klasy I – III szkół podstawowych
- klasy IV – VI szkół podstawowych
- klasy I-III szkół gimnazjalnych


DLA UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIANO ATRAKCYJNE NAGRODY!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!