IMG 1160

Bolęcina. Defibrylator AED dostępny dla każdego!

AAA
21 listopada 2017, 8:35
CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNI!

Defibrylator AED od dzisiaj w naszej szkole - dostępny dla każdego!

Od wielu lat jesteśmy szkołą promującą bezpieczeństwo. Posiadamy certyfikat Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i ciągle rozwijamy się w tej dziedzinie. Ostatnim naszym dużym przedsięwzięciem jest Projekt AED- min - to zakup defibrylatora i udostępnienie go w sytuacji zagrożenia życia : uczniom, pracownikom szkoły, jak i wszystkim mieszkańcom naszej wioski. To dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i wielu przyjaciół szkoły udało się zrealizować nasz pomysł. Finansowo wsparli nas również lokalni sponsorzy- właściciele dużych firm, Rada Rodziców i OSP w Sułkowicach-Bolęcinie. W ciągu ostatniego roku zorganizowaliśmy w szkole dwa duże kiermasze, jeden z okazji Bożego Narodzenia, drugi z okazji Dnia Dziecka. Uzyskany dochód przeznaczyliśmy na zakup defibrylatora. W tym roku w październiku zorganizowaliśmy kolejne spotkanie partnerów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i omówiliśmy nasze działania, przedstawiliśmy również nasze plany na następne lata pracy. Obecnie jesteśmy w trakcie certyfikacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w sprawie przyznania tytułu Lidera Projektu.
Dzisiaj defibrylator jest zamontowany w korytarzu szkoły, ale jego docelowym miejscem będzie nasz parking szkolny, aby każdy potrzebujący mieszkaniec w sytuacji zatrzymania krążenia, zagrożenia życia, mógł w sposób sprawny i szybki z niego skorzystać. Planujemy również wiele szkoleń i warsztatów we współpracy z OSP w Sułkowicach- Bolęcinie i Panem Przemysławem Gawiorem - ratownikiem medycznym, rodzicem naszych uczennic.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu za wsparcie i cieszymy się, że sprawa naszego bezpieczeństwa jest priorytetem we wspólnych działaniach. Jesteśmy dumni
z tego, że jako jedyna szkoła i wioska w powiecie wadowickim mamy ogólnodostępny defibrylator AED
IMG 1161IMG 1163IMG 1164