Dziennikarstwo Rzyki

Rzyki. Nowa grupa dziennikarska

AAA
30 października 2014, 9:01
Drugi rok zajęć dziennikarskich rozpoczął się stworzeniem nowej grupy, do której należą uczennice klas pierwszych i drugich gimnazjum. Uczestnicy rozpoczęli już tworzenie tekstów do nowego wydania gazetki szkolnej „Kleksik”. Uczą się m. in. współpracować w grupie oraz korzystać z nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Po zapoznaniu się ze sprzętem fotograficznym, uczennice wykonały swój pierwszy fotoreportaż z budowy mostu w centrum Rzyk oraz zakupu przez miejscowy oddział OSP nowego samochodu strażackiego.

mgr Krzysztof Paczyński