ZSS Rzyki j. polski

Rzyki. Ciekawostki i anegdoty związane z życiem sławnych ludzi…

AAA
2 kwietnia 2015, 9:12
Jakie utwory czytali rodzice małemu Henrykowi Sienkiewiczowi? Jak miała na imię ukochana Adama Mickiewicza? Skąd Aleksander Fredro zaczerpnął pomysł do napisania „Zemsty”? Na takie i inne pytania uczniowie znajdują odpowiedź w czasie zajęć wyrównawczych z języka polskiego, które odbywają się w ramach projektu „Akcja – informacja”.

Oprócz poznawania ciekawostek i anegdot związanych z życiem sławnych poetów i pisarzy uczniowie kształcą umiejętności językowe, aby poprawnie posługiwać się polszczyzną. Zajęcia urozmaicane są ćwiczeniami interaktywnymi z zakresu ortografii i interpunkcji, fragmentami filmowych adaptacji lektur lub tekstami z audiobooków. Uczniowie przygotowują też własne prezentacje na temat znZSS Rzyki, j. polskianych pisarzy i poetów.