SAM 3559

O wiązaniach chemicznych na zajęciach wyrównawczych

AAA
17 listopada 2014, 10:03
Na zdjęciach zajęcia w klasie pierwszej z budowy atomów, cząsteczek. Uczniowie budowali cząsteczki od najprostszych , dwuatomowych po bardziej złożone cząsteczki dimerów czy fragmenty wybranych sieci krystalicznych. W dalszej części zajęć beneficienci utrwalali i poszerzali swoją wiedzę z chemii ogólnej wykorzystując cenne pomoce naukowe EDU-ROM, plansze interaktywne, zasoby internetowe (www. LearningApps.org).
Prowadząca zajęcia: mgr Joanna Kosar