eu edu

Strona główna

AAA
Wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja podejścia do uczniów

„Akcja edukacyjna dla Ciebie”

Celem projektu, który będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r. jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

W projekcie udział wezmą uczniowie klas VII, VIII oraz oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Sułkowicach – Łęgu, w Rzykach i w Targanicach.

Zadania ujęte w projekcie obejmują:
I. Wyposażenie pracowni w gimnazjum w Sułkowicach - Łęgu, Rzykach i Targanicach w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
II. Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Sułkowicach – Łęgu:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki „I Ty możesz zostać Pitagorasem”.
2. Zajęcia rozwijające z matematyki „I Ty możesz zostać Pitagorasem”.
3. EUREKA – szkolne koło doświadczeń.
4. Interdyscyplinarne zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych „Smacznie, zdrowo, naukowo”.
III. Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Rzykach:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna”.
2. Zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele - odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami”.
3. Zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajemnice przyrody”.
4. Zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne”.
IV. Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Targanicach:
1. Zajęcia rozwijające „Biolchem”.
2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.

Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji dostępnym w każdej ze szkół.

Całkowita wartość Projektu wynosi 530.765,00 PLN

Współfinansowanie UE: 451.150,25 PLN

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 53.076,50 PLN

Podczas realizacji projektu, 176 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a 156 uczniów weźmie udział w wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020


Aktualności